Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
BUPL: Skån børnehavebørn for reklamer
Nordfyns Kommune giver private vidtgående muligheder for at reklamere i daginstitutioner. En forkert vej at gå, advarer BUPL.
Af: Trine Vinther Larsen
Et stort reklamebanner for en fynsk bank på en børnehaves cykelskur. Eller en navneplade på legepladsens gynger og klatretårne, som fortæller, at redskaberne er finansieret af den lokale malermester. Det kan blive et velkendt scenarie i Nordfyns Kommunes dagtilbud og på skoler, efter at et flertal i kommunalbestyrelsen 30. oktober 2014 vedtog en lempelse af kommunens reklamepolitik.
Den generelle lovgivning på området skal stadig følges, sådan at der for eksempel ikke må reklameres for tobak og alkohol. Men der er nu givet vidtrækkende muligheder for, at legetøjsfirmaer, forretninger, håndværkere og andre virksomheder kan medfinansiere en daginstitution mod at få sat reklameskilte op på boldbaner, udhuse og legepladser. Eller de kan sponsorere redskaber plastret til med deres logoer.
Ifølge Liberal Alliances børneudvalgsformand i Nordfyns Kommune, Jens Otto Dalhøj, som har stemt for forslaget, sætter kun fantasien grænser for reklamerne.

Forkert vej. BUPL har set eksempler på kommuner med lignende liberale reklameregler for børneinstitutioner. Men faglig sekretær Mette Aagaard Larsen kalder Nordfyns nye regler for en ’skærpelse af det, vi hidtil har set’. Hun mener, det er en forkert vej at gå, når kommuner baserer børnebudgetterne på private virksom­heders gavmildhed.
»Børnevelfærd skal finansieres af skattekroner. Hvis man som kommune lader det private erhvervsliv finansiere, hvad de vil i kommunens institutioner, bidrager det til at skabe en større ulighed i samfundet, fordi der kan ske en skæv fordeling af midlerne. Malermesteren vil jo hellere smide penge i en institution, hvor forældrene har råd til at få malet deres nye hus end i en institution i et socialt belastet område,« siger hun.