Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 03
Arbejdsmiljø: Kl opgaven er fælles
Mobning på pædagogiske arbejdspladser bekymrer Kommunernes Landsforening (KL), men skal der ske ændringer i forebyggelsesarbejdet, må ændringerne komme fra institutionerne selv, siger chefkonsulent i KL.
Af: Trine Vinter Larsen
At flere end hver femte pædagog ifølge ny undersøgelse har oplevet mobning, bekymrer ikke bare BUPL. Også arbejdsgiversiden er foruroliget.
Undersøgelsen er udarbejdet af Børn&Unge og foretaget blandt 700 medlemmer af BUPL. Ud af de 227 medlemmer, som svarer på spørgeskemaet, har 22 procent oplevet mobning fra kolleger eller lederen.
"Det tal lyder højt. Dybest set burde ingen opleve mobning, men mange siger, at det har de altså været ude for, og det er ikke rart," siger Preben Meier Pedersen, der er chefkonsulent i Kommunernes Landsforening (KL).

Se på retningslinjerne. Tidligere har forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) peget på, at pædagoger ansat i daginstitutioner ligger lige over landsgennemsnittet på otte procent, når der er tale om mobning på danske arbejdspladser.
Men Børn&Unge-undersøgelsens resultat på 22 procent af respondenterne overstiger langt NFA's tal, som er ni procent for daginstitutionspersonale.
"Undersøgelsens tal er meget højt, og det bør give anledning til, at man nu i fællesskab på arbejdspladserne ser på egne retningslinjer og stiller sig selv spørgsmålene: 'Er det her et problem, som vi genkender hos os?'. 'Har det det her omfang?'. 'Er vores retningslinjer gode nok?'. Og 'Skal vi gøre et eller andet for at gøre dem bedre?'," siger Preben Meier Pedersen, der mener, at hvis det viser sig nødvendigt at ændre på retningslinjerne for, hvordan man i dag arbejder med forebyggelse af mobning, så må forslagene til ændringer komme fra arbejdspladserne selv.
"Det skal komme fra de arbejdspladser, det nu drejer sig om. Og det er også måden, arbejdsmarkedets parter i fællesskab har aftalt, at det skal gøres på," siger Preben Meier Pedersen og henviser til, at retningslinjerne for forebyggelsesarbejdet bygger på en fælles trivselsaftale indgået mellem arbejdsmarkedets parter KL, KTO og Danske Regioner.

Fælles opgave. Ifølge arbejdsmiljøloven ligger ansvaret for de ansattes sundhed og sikkerhed på arbejdet hos arbejdsgiverne, men Preben Meier Pedersen vil gerne understrege, at opgaven altså er fælles og ifølge trivselsaftalen involverer både arbejdsgivere og arbejdstagere.
"Det betyder, at man ikke bare kan lægge armene over kors og sige, det er arbejdsgivers ansvar. Man har selv en opgave i at være med til at finde ud af, hvorfor arbejdsmiljøproblemet opstår, og hvad kan man gøre for at rette op på tingene. Og det vil jo typisk være i den enkelte institution, man gør de der ting," siger han og påpeger, at her er det MED-systemet og institutionens arbejdsmiljøorganisation, som skal tage problemet op og eventuelt føre det videre.
"Det er derfor, jeg siger, det er en fælles opgave, men i sidste ende er det selvfølgelig arbejdsgivers ansvar," siger Preben Meier Pedersen.

Fælles indsats mod mobning
Senest har KL, KTO og Danske Regioner i fællesskab sat fokus på arbejdet med at forebygge og forhindre mobning ved at udgive pjecen 'Avoiding Harassment and Violence - in Danish Municipal and Regional Workplaces', som kan downloades på hjemmesiden www.personaleweb.dk , hvor der også findes en forkortet dansk version af pjecen.
Siden 2008 har de kommunale og regionale arbejdspladser været forpligtet til at arbejde systematisk med at identificere, håndtere og forebygge vold, mobning og chikane. Forpligtelsen til indsatsen er aftalt mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter og implementeret ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2008. Da aftalen er euro­pæisk, er pjecens sprog engelsk.
Her er en oversigt over andre hjemmesider med temaartikler og aktuelt nyt om indsatsen mod mobning, vold og chikane:
www.bupl.dk/arbejdsmiljoe
www.bar-sosu.dk
www.arbejdsmiljoviden.dk
www.arbejdsmiljoweb.dk
www.etsundtarbejdsliv.dk
www.godtarbejde.dk
www.stopmobning.dk
www.voldsomudtryksform.dk