Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 12
Ny løn; Find selv lønnen
Odder Kommune har givet institutionerne besked på selv at finde pengene til efterregulering af Ny Løn. Dermed pålægges institutionerne at gennemføre en besparelse, for at medarbejderne kan få de penge, de har krav på. BUPL er rasende
Af: Peter Bøgsted
Find pengene til jeres lønstigning selv. Sådan lyder beskeden til medarbejdere og ledere på institutioner og andre kommunale arbejdspladser i den østjyske kommune Odder. Den groteske situation er konsekvensen af, at byrådet har besluttet ikke at give en tillægsbevilling i forbindelse med den ekstra regulering af Ny Løn, som skal finde sted 1. april.
Da Odder Kommune har lagt ansvaret for økonomien ud på de enkelte institutioner og indført lønsumsstyring til erstatning af de tidligere normeringsaftaler, betyder det, at institutionerne skal finde et beløb svarende til mellem 1.300 og 1.500 kroner per medarbejder ved at spare andre steder på budgettet.
Sekretariatsleder og lønforhandler i BUPL Århus Amt, Niels Kjeldsen, mener, at byrådets beslutning er med til at undergrave såvel lønsumsstyring som Ny Løn-systemet.
"Da vi indførte lønsumsstyring var en af forudsætningerne netop, at budgettet altid skal fremskrives med det, som lønningerne rent faktisk stiger. Sker det ikke, er der jo reelt tale om en besparelse, som underminerer institutionernes økonomi," siger Niels Kjeldsen.
Han ser det som et yderligere brud på forudsætningerne for indførelse af lønsumsstyring, at politikerne vedtog besparelsen uden først at have indkaldt til en høring i MED-systemets Hovedvalg. MED-systemet er netop skabt for at sikre de ansatte en vis medindflydelse og medbestemmelse på forhold, der har betydning for deres løn- og arbejdsvilkår.

Undergraver Ny Løn. Det er den såkaldte reguleringsordning, der udløser den ekstra lønstigningen på 0,67 procent for samtlige ansatte i amter og kommuner. Ordningen skal sikre, at lønudviklingen i det offentlige holder trit med det private arbejdsmarked - om end med nogen forsinkelse. Når reguleringen træder i kraft, er det derfor udtryk for, at kommunerne som helhed ikke har afsat tilstrækkeligt med penge til de lokale forhandlinger om Ny Løn.
"Det gør ikke sagen mindre alvorlig, at årsagen til de ekstra lønstigninger er, at lønmodtagerne har penge til gode," siger Niels Kjeldsen og tilføjer:
"Først accepterede vi kommunernes ønske om et mere fleksibelt lønsystem. Bagefter kan vi konstatere, at de ikke bruger systemet, og endelig ser vi så en kommune som Odder, der pålægger institutionerne at gennemføre en besparelse, for at medarbejderne kan få de penge, de selv har sat ind i systemet. Det er bestemt ikke en fremgangsmåde, der øger lysten til at bevare Ny Løn."
På nuværende tidspunkt har BUPL ikke kendskab til andre kommuner, der har fået den samme "gode idé" som Odder.
"Men vi ved jo, at kommunerne er presset økonomisk. Derfor frygter vi, at andre kan føle sig fristet til at gøre det samme," siger Niels Kjeldsen.

Byrådets ret. I lighed med repræsentanter for de øvrige kommunale faggrupper raser BUPL-fællestillidsrepræsentant Helle Møller over kommunens opførsel. Hun mener, at der er tale om et brud på Hovedaftalen, når medarbejdernes repræsentanter ikke er blevet hørt inden besparelsen, og at politikerne misbruger decentraliseringen til at skyde ansvaret fra sig.
"Hvis Odder ikke var en decentraliseret kommune, ville det være klart overenskomstbrud at undlade at fremskrive lønbudgettet. Og det stiller ledere og medarbejdere i den urimelige situation, at det er dem, der skal ud og forklare forældrene, at deres barn ikke kommer på koloni, eller at der sker andre serviceforringelser, fordi medarbejderne skal have den løn, de har krav på," siger Helle Møller.
"Det er korrekt, at jeg kan klandres for ikke at have rejst sagen i Hovedudvalget," lyder kommentaren fra borgmester Elvin J. Hansen (S), der forklarer sig med, at tingene skulle gå hurtigt, og at der derfor ikke var tid til at indkalde udvalget.
Men han mener ellers, at politikerne er i deres fulde ret til at handle, som de har gjort.
"Situationen er opstået, fordi lønreguleringen kom efter, vi havde vedtaget budgettet for 2004. Det samlede beløb for alle medarbejdere i kommunen er på 1,9 millioner, og det kan vi ikke finde på et i forvejen stramt budget," siger Elvin J Hansen.
Han vil ikke afvise, at besparelsen kan resultere i serviceforringelser.
"Men det er byrådets ret at skære ned på den kommunale service," siger han.

Vil ikke feje op. I børnehaven Vennelund beløber besparelsen sig til omkring 35.000 kroner, oplyser leder Annette Dam Andersen.
"Der er ingen tvivl om, at medarbejderne skal have den løn, de har krav på. Det stiller os i et ubehageligt dilemma. Vi får gang på gang at vide af politikerne, at vi har en pose penge at gøre godt med og indretter vores økonomi efter det. Men det her er jo med til at udhule budgettet, så vi må vælge mellem kridt og tusser, udflugter, vikarkonto eller tage pengene ud af det beløb, vi har sat af til større investeringer eller kurser for medarbejderne," siger Annette Dam Andersen.
Hun mener, at det påhviler politikerne at stå frem og forklare forældrene, at der er tale om en forringelse.
"Vi vil ikke være med til at feje op efter politikerne. Noget vi ellers er gode til i denne branche, for "det må ikke gå ud over børnene". Men en dag kan vi ikke løbe hurtigere og dække over det mere, derfor må der være åbenhed om besparelsen både i forhold til forældre, politikere og i Hovedudvalget," siger Annette Dam Andersen.