Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Den personlige udvikling er enorm
De studerende har lært sig selv bedre at kende i praktikforløbet på den filippinske ø Cebu.
Af: Mathilde Margrethe Graulund
Selvom det kan halte gevaldigt med det faglige udbytte og vejledningen i udlandspraktikken ifølge de studernde, får de et personligt udbytte med sig hjem. De studerende, som Børn&Unge har besøgt på den filippinske ø Cebu, fortæller samstemmende, at de personligt har fået meget ud af deres praktikophold.
»Jeg har lært så meget om kulturforskelle og en masse om mig selv. Selvom det har været udfordrende hernede, har det været fedt,« siger Sandra Nielsen fra UCL.
Evalueringerne fra 2017 fra Københavns Professionshøjskole viser samme tendens. Nemlig at 93 procent af de studerende har haft et meget stort eller stort personligt udbytte.
En studerende fra UCL skriver i en evaluering fra 2017:
’Fagligt har det måske ikke været så givende, som hvis man var i en dansk institution, da vi ikke har haft en vejleder, vi kunne sparre med. Så man har været tvunget til selv at opsøge viden i form af sparring med andre udlandsstuderende. Det har været givende på så mange andre måder, og jeg har fået et helt andet menneskesyn nu’.
De internationale koordinatorer på både UCL og Københavns Professionshøjskole understreger, at den personlige udvikling, som de studerende kommer hjem med, er tæt forbundet med deres faglighed. Det er gennem den personlige udvikling, at de studerende udvikler deres professionsidentitet, mener de.

Nuanceret syn. Ph.d.-studerende og lektor på Københavns Professionshøjskole Karen Prins har tidligere været international koordinator ved pædagoguddannelsen og arbejdet med at undersøge og kvalificere pædagogstuderendes praktik i udviklingslande.
»Man kan ikke forvente det samme ude, som man kan hjemme, og det er heller ikke meningen. De studerende arbejder med helt andre læringsprocesser i udlandspraktikken. De tager selv et større ansvar og lærer at se anderledes på det, de tog for givet herhjemme og får ofte et mere nuanceret syn på kulturmøder. Samtidig er relevante rammer og mulighed for støtte afgørende for de studerendes udbytte,« siger Karen Prins.

Det siger evalueringerne
Børn&Unge har søgt aktindsigt i evalueringer fra pædagogstuderende i udlandspraktik fra professionshøjskolerne i København, Odense og Aarhus. Aktindsigten dokumenterer, at vejledningen i udlandsophold generelt er mangelfuld. Det gælder også på Filippinerne.

1. Københavns Professionshøjskole modtog 119 besvarelser på evalueringer af pædagogstuderendes udlandspraktik i 2017. 45 procent har givet bundkarakterer til praktikstedernes faglige support. 62 procent har vurderet deres læringsudbytte som middelmådigt, mindre eller ikkeeksisterende. Hver tredje af de studerende fik ingen vejledningstimer på praktikstedet.

2. University College Lillebælt modtog 10 evalueringsbesvarelser fra pædagogstuderende, der var på Filippinerne i udlandspraktik i 2017. 7 af de studerende vurderer, at det faglige niveau ikke var tilfredsstillende.

3. VIA University College modtog 13 evalueringsbesvarelser fra pædagogstuderendes udlandspraktikker i 2017. 12 af de studerende har ikke brugt vejledningsguiden, som er en del af professionshøjskolens kvalitetssikring af den faglige vejledning. De studerende skriver, at de ikke
kunne finde den.
8 studerende vurderer vejledningen på praktikstedet som ’o.k.’, ’mangelfuld’ eller ’meget dårlig’.

Rise Above: Hvad er det?
Københavns Professionshøjskole, University College Lillebælt og UC Absalon har et samarbejde med organisationen Rise Above på Filippinerne.
Rise Above har kontakten med praktikstederne og skal sørge for, at der er praktikvejledere, og finde nye praktiksteder til de studerende, hvis der opstår problemer eller er lang ferie.

Rise Above startede i 2000 som en frivillig organisation på Filippinerne af familien Hansen fra Danmark: Flemming, Elisabet og datteren Susanne Hansen. Derudover har organisationen fem ansatte. Susanne Hansen står for administreringen af de studerende og deres uddannelsesprogram i praktikken.

Organisationen administrerer op mod 200 pædagog-, lærer- og sygeplejerskestuderende om året.
Udover at stå for praktiksteder til studerende står organisationen for forskellige projekter på Cebu – lige fra hygiejneprogrammer til børnene til uddannelsesprogrammer.