Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING: Kort nyt
Af: Marie Bille
Digital kommunikation må ikke erstatte snak

Digital kommunikation er et godt supplement i forældresamarbejdet, men må ikke erstatte daglig snak. Det er billedet, der tegner sig i en analyse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget. Her er tre pointer fra analysen:

1. Mange forældre sætter pris på at kommunikere digitalt med personalet i daginstitutionen. De efterspørger især billeder, film og lyd fra barnets dagligdag, som giver dem indblik i, hvad barnet har oplevet i løbet af dagen. Det kan blive et godt udgangspunkt for en snak mellem forældre og børn derhjemme
2. Samtidig understreger både forældre og ledere, at digital kommunikation ikke må erstatte den direkte dialog og personlige kontakt mellem pædagoger og forældre. En forælder siger: »Det er vigtigt, at barnet ser, at forældrene kommunikerer ansigt til ansigt, og ikke alt foregår på en skærm.«
3. Det er meget forskelligt, hvilke oplevelser af og holdninger til digital kommunikation forældre har, og det er forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, hvad der fungerer bedst. Derfor kan det være en god idé, at dagtilbuddet sammen med forældrene reflekterer over, hvad der er det mest givtige indhold i den digitale kommunikation mellem forældrene og det pædagogiske personale.

Analysen er baseret på data fra rapporten ’Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner’.

Analysen kan downloades på eva.dk

Leg i børnehaven gør børn til gode elever i skolen
Leg er ikke kun sjov og ballade, men en vigtig forudsætning for at blive en livsduelig person og en god elev i folkeskolen. Det fastlår Ditte Winther-Lindqvist, der forsker i bl.a. børns leg ved DPU, Aarhus universitet, i en artikel i DPU’s blad Asterisk.
’Sammenlignet med læringsaktiviteter kan legen synes noget fjollet og uden nyttigt formål. Ikke desto mindre er der tilstrækkelig videnskabelig viden til at argumentere for, at den mest effektive måde at gøre børn til gode elever i folkeskolen på er at lade dem lege, imens de går i børnehave’, skriver hun.
Leg er først og fremmest en aktivitet, der er vigtig for børns identitetsdannelse. Gennem legen lærer børn også at handle på deres impulser på socialt accepterede måder, og de træner grundlæggende sociale og emotionelle færdigheder, som er helt centrale for succes i skolelivet og livet som sådan.

Læs hele artiklen ’Leg gør dig livsduelig’ i Asterisk nr. 81, 2017, s. 34-35

Transformation af det pædagogiske engagement
I en ny antologi, ’Evidens og dømmekraft – når evidens møder den pædagogiske hverdag’, skriver forsker Maja Plum om en ’transformation af den pædagogiske identitet i dokumentationens tidsalder’. Hun beskriver to forskellige måder at udleve pædagogisk engagement på, som hun har oplevet blandt pædagoger i sit feltarbejde i daginstitutioner:
Den faglige pædagog har fokus på ’yes-oplevelserne’, når et barn ’rykker sig’. Det handler om udvikling og de synlige resultater af den pædagogiske indsats.
Pædagogen af hjertet udlever det pædagogiske engagement som nærvær og en gensidig følelsesmæssig relation med børnene. Et kram, eller en ’rar oplevelse’ af fordybelse om noget fælles.
En pointe er, at i dag er pædagogen af hjertet underordnet den faglige pædagog. Trygheden og tætheden ses som det, der gør det egentlige faglige arbejde muligt – på den måde opleves pædagogen af hjertet ikke som en del af det egentlige faglige engagement, men som et fundament for det.

Antologien ’Evidens og dømmekraft – når evidens møder den pædagogiske hverdag’ af Claus Holm og Hanne Balsby (red.) er udkommet på forlaget Dafola.