Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 18
Hesten giver ro og selvtillid
Pædagogik og heste er en cocktail med mange gevinster. Ny uddannelse sætter fokus på hesteinteresserede pædagoger og inddrager hesten som pædagogisk redskab.
Af: Mette Hattel
At kunne håndtere en hest er en succesoplevelse med stor pædagogisk værdi, som fysisk og psykisk handicappede kan have stor glæde af.
Pædagoger med særlig interesse inden for feltet får nu muligheden for at blive certificerede ridepædagoger. Det eneste krav er, at man er tryg ved heste og hesteinteresseret.
Det er University College Sjælland i Nykøbing Falster og Dansk Rideforbund, som er gået sammen om at udvikle linjefaget, der er et supplement til en ordinær pædagoguddannelse.
"Vi har allerede fået mange henvendelser både fra helt unge, der skal til at vælge uddannelse, fra nuværende studerende og fra færdiguddannede pædagoger," fortæller Jørgen Olsen, studieleder på University College Sjælland, der lukker det første kuld hesteinteresserede studerende ind på den nye linje i august.
Interessen for at kombinere heste med pædagogik kommer ikke bag på Jørgen Olsen. Idéen med at kombinere pædagogik og heste er ifølge ham helt oplagt, og den stammer fra de studerende.
"Vi har studerende, som i deres praktik arbejder med fysisk og psykisk handicappede, hvor kombinationen pædagogik og heste er almindelig. Og det var netop dem, der inspirerede os til at udvikle det nye fag. Den store interesse viser os, at vi rammer et behov. Det skyldes muligheden for at kombinere en personlig interesse for heste med et fremtidigt job som pædagog," vurderer han og tilføjer, at der endnu ikke er et officielt navn til linjefaget, og at arbejdstitlen indtil videre er 'ridepædagog'.

Dybere samtaler. En af de pædagogstuderende med stor interesse for at kombinere heste og pædagogik er Diddi Høj Nielsen. Hun afslutter sin pædagoguddannelse denne sommer og har lige færdiggjort sin bacheloropgave, som netop handler om heste og pædagogik.
Hun har selv reddet, siden hun var fem år. For hende er der ingen tvivl om, at der i mødet mellem menneske og hest sker noget ganske særligt, som har pædagogisk værdi.
"Det er en sejr at kunne håndtere en stor hest. Det giver selvtillid og styrker rytterens motoriske og sociale kompetencer. Spastikeren, der normalt sidder i kørestol, bliver mobil på en ny måde, og børn med ADHD får ro på, når de mærker hestens tillid og imødekommende væsen," siger hun.
Diddi Høj Nielsen har i sin 2. lønnede praktik på Kofoedsminde specialinstitution inddraget heste i sit pædagogiske arbejde. Hendes er erfaring er, at relationen med brugeren skærpes, når heste kommer ind i billedet.
"Hesten bliver vores fælles projekt. Og jeg synes, at samtalen med brugeren bliver dybere, end hvis vi for eksempel sad og malede sammen," siger hun og kommer med et eksempel.
"Jeg var en dag i stalden sammen med en dreng med autistiske træk. Da hesten skrabede på døren, talte vi om, at den var utålmodig og gerne ville ud i skoven. Gennem hestens adfærd fik drengen sat ord på en følelse, som han selv kender, men endnu ikke kan italesætte. Næste gang han bliver utålmodig, kan vi bruge oplevelsen i stalden aktivt," siger Diddi Høj Nielsen, som kalder hesten sit pædagogiske hjælpemiddel.
"Jeg kan ikke lide ordet redskab. Det lyder, som om hesten er en ting. Møder man derimod hesten med respekt og omsorg, får man det mange gange igen, fordi det er et levende væsen," fortæller Diddi Høj Nielsen.

Samhørigheden giver bonus. I Dansk Rideforbund nikker klubchef Christian Petersen genkendende til hestens gavnlige indflydelse på selvtilliden.
"At mærke samhørigheden mellem hest og menneske giver børn med lavt selvværd en øjeblikkelig bonus," siger han og henviser til erfaringer fra Birgittelyst hestefritter i Viborg Kommune, hvor fritter-børn med lavt selvværd får en ugentlig tur til den lokale ridefritter.
Erfaringer herfra viser, at børnene får boostet deres selvværd, og at ridning til forskel fra anden holdsport giver plads til de indadvendte børn.
"En ridetime har to niveauer: Man er sammen på et hold og alene på den enkelte hest, det giver plads til individet på en anden måde end for eksempel fodbold," mener Christian Petersen.