Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 06
Brobygning; Forventningerne kan ændre sig
Professor Niels Egelund er ikke tvivl om, at de faglige input skal ind i børns liv noget tidligere. Det vil smitte af på daginstitutionernes forberedelse af børnene.
Af: Vibeke Bye Jensen vbj@bupl.dk
Børnehaverne kan ikke forberede børnene til skolen på anden måde, end de gør lige nu. Det mener Niels Egelund, professor på DPU, Aarhus Universitet.

»Hvis skolerne skulle have forventninger af mere faglig karakter, skulle vi have et andet system, hvor der blev stillet flere krav til, hvad der sker i dagtilbuddene. Og det tror jeg ikke, at nogen går ind for lige nu,« siger han.

Men han mener, at det meget vel kan ændre sig i de kommende år. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har jo talt for, at man godt kunne starte noget tidligere med de faglige kompetencer som læsning, skrivning og matematik. Og faktisk er det allerede gået i den retning i de seneste 10 år, lige siden daginstitutionerne fik de pædagogiske læreplaner, mener Niels Egelund.

»Meget af det, man før skulle lære i 1. klasse, skal man nu lære i børnehaveklassen. Tilsvarende er der også forventninger om, at man i dagtilbuddene arbejder med bogstaver, tal, lyde og naturfaglige begreber, der gør børnene mere parate til at gå i skole på det rent faglige plan. Når jeg tænker på tiden lige før læreplanernes vedtagelse, var der jo massiv modstand i pædagogkredse. I dag er det sådan, at de fleste pæda­goger er glade for de arbejdsredskaber, der er i læreplanerne. Jeg tror, at man fortsat vil se udviklingen gå i den retning,« siger han.

Pædagoger kan noget vigtigt
Faktisk tror Niels Egelund, at vi snart vil se, at dagtilbuddene bliver flyttet fra Indenrigs- og Socialministeriet til Undervisningsministeriet, i hvert fald for børnehavernes vedkommende.

»Det ser vi jo i andre lande, så derfor vil det også ske her. Det bliver et politisk præget krav, men som jeg i øvrigt også tror støttes af mange i den pædagogiske verden, fordi man kan se, at dagtilbuddene ikke længere kun har en social funktion, men også er et led i børns udvikling og livslange læring,« siger han.

Alligevel advarer Niels Egelund mod at glemme pædagogernes kompetencer i forhold til at udvikle børnene alment, personligt og socialt. Det er de nemlig bedre til end lærerne, og derfor mener professoren, at det er dejligt, at pædagogerne er til stede i skolen enten i SFO’erne eller som medarbejdere i indskolingen.

»Pædagoger har et helt andet syn på børnene og kan nogle ting, som lærere ikke kan. Det ligger i deres uddannelse og i deres tradition. Det er jo heller ikke tilfældigt, at vi har pædagoger i børnehaveklassen. Det er en erkendelse af, at pædagogerne via deres kompetencer har bedre muligheder for at hjælpe børnene på det tidspunkt af deres skoleliv,« siger han.