Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING: Hvordan inkluderer vi dem, vi ikke kender?
SFI-forsker Helle Holt er på jagt efter gode eksempler på, hvordan kommunale arbejdspladser kan inkludere ledige og flexjobbere uden at nedslide det faste personale i en hårdt presset hverdag.
Af: Marie Bille
Hvad er det, du undersøger lige nu?
»Jeg skal undersøge, hvordan kommunale arbejdspladser gennemfører det bedste inklusionsforløb for folk, man ikke kender. Det kan være ledige, som er ved at finde et job, ledige som har udfordringer af fysisk eller psykisk art, eller folk, der på grund af en permanent nedsættelse af arbejdsevnen skal i flexjob. Vi ser på, hvordan man inkluderer de tre grupper på de kommunale arbejdspladser, og hvilke forudsætninger skal der være til stede, for at et inklusionsforløb bliver godt, både for de ordinært ansatte og for dem, der skal inkluderes.

Hvorfor er det så vigtigt?
»De kommunale arbejdspladser gør – og er nødt til at gøre – meget på det her område, og alle er selvfølgelig interesserede i, at det bliver gjort på den bedst tænkelige måde. Det handler om, at de personer, der skal inkluderes på arbejdspladsen, får et godt forløb. Ikke mindst er det interessant at se, hvordan de kommunale arbejdspladser magter opgaven. Det er jo ingen hemmelighed, at de kommunale arbejdspladser er pressede. De vælter sig ikke i ressourcer, og de ordinært ansatte har sindssygt travlt.«
»Jeg er jo arbejdslivsforsker, så for mig handler det om, hvordan man får inddraget medarbejderne og sikrer sig, at der er den kultur og den sociale kapital, der skal være, for at man også har overskud til at skabe det gode inklusionsforløb. Vi kan forstille os en arbejdsplads, der i forvejen er bombet helt ned under gulvbrædderne og har et smadderdårligt arbejdsmiljø.
Her bliver det aldrig rigtigt godt, vel? Det er selvfølgelig den ene yderlighed, men hvis vi skal ind og sikre mennesker et godt forløb, samtidig med at vi ikke nedslider de mennesker, der arbejder der i forvejen, hvilke rammer og betingelser skal der så til? Hvordan sikrer man, at de faste medarbejdere får åndehuller indimellem, og at der er det kulturelle overskud til at tage sig af et menneske, som måske er lidt skæv? Hvordan sikrer man, at det menneskes kompetencer bliver samlet op og brugt – og måske kan give nogle lidt skæve erfaringer, som kunne blive en stor fordel for arbejdspladsen? Det er det rigtig interessant at få viden om.«

Hvordan gør du?
»Jeg besøger tre kommuner, som har ry for at være smaddergode til de her inklusionsforløb. Jeg har interviewet formandsskabet i deres hovedMED for at følge, hvordan de diskuterer det her, og hvordan de sikrer, at inklusionsforløbene overholder de aftaler, der ligger på området. Så interviewer jeg HR-afdelingen, som har stor betydning i forhold til flexjob og i nogle kommuner også for praktikforløb. Jeg interviewer jobcentermedarbejdere, der skal matche arbejdspladser med mennesker. Og på arbejdspladserne interviewer jeg ledelse, tillidsrepræsentanter, medarbejdere og de personer, som er i et forløb. Udover at jeg som forsker er nysgerrig af natur, så handler det om at finde de gode eksempler, så andre kommuner kan blive klogere og inspireret.«

Om forskeren
Helle Holt er seniorforsker på SFI. Hendes primære interesser er blandt andet arbejdslivet, som det leves på arbejdspladserne, virksomheders sociale engagement og arbejdspladskultur.

Om forskningen
Forskningsprojektet ’Det gode inklusionsforløb’ sætter spot på det vellykkede inklusionsforløb for borgere med særlige udfordringer på kommunale arbejdspladser. Det er Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfælleskabet, der har sat gang i projektet, som udføres af SFI. Rapporten med de gode eksempler på inklusionsforløb, skal være færdig marts 2017.