Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Fattigdom rammer børn i udsatte boligområder
Af: Steffen Hagemann
Fattigdommen samler sig i de udsatte boligområder. Her vokser hvert fjerde barn i alderen 0-6 år op i fattigdom – svarende til 6.000 børn i alt. På landsplan er det ’kun’
hvert 12. barn i førskolealderen, der vokser op i fattigdom. Det viser rapporten ’Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder’, som VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har udarbejdet. Ifølge rapportens
beregninger er man fattig, når ens indkomst udgør 50 procent af medianindkomsten. Det svarer til 9.750 kroner om måneden efter skat for en person, viser beregninger
fra Danmarks Statistik. Hvert tredje barn med ikke-vestlig baggrund er ramt af økonomisk fattigdom – uanset om de bor i et udsat boligområde eller ej.
»De ikke-vestlige forældre har ofte lav uddannelse og står uden for arbejdsmarkedet. Desuden lever mange af dem på integrationsydelse. Det er nogle af forklaringerne
på, hvorfor så mange af dem lever i fattigdom,« siger chefanalytiker i VIVE Gunvor Christensen.