Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
BUPL KONGRES 2012: 50% rabat til de arbejdsløse
Arbejdsløse skal slippe med halvt kontingent. Der er også rabat til dimittender. Til gengæld skal pensionister nu betale for at være medlem af BUPL.
Af: Julie Hardbo Larsen Trine Vinther Larsen Steffen Hagemann Vibeke Bye Jensen og Lene Søborg
Det er hårdt for økonomien at være arbejdsløs. Det betyder også, at mange arbejdsløse pædagoger vælger BUPL fra, når de skal have enderne i økonomien til at nå sammen. Men nu har BUPL’s kongres besluttet, at arbejdsløse skal have 50 procent rabat, når de har været ledige i mere end en måned. Dermed skal arbejdsløse kun betale 252 kroner om måneden for at være medlem af BUPL.
Samtidig vedtog kongressen at fastfryse kontingentet på 504 kroner om måneden. Dog kan hovedbestyrelsen regulere kontingentet, hvis det skønnes nødvendigt.
Det blev også besluttet, at nyuddannede skal have en billigere vej ind i fagforeningen. Mange dimittender får nemlig ikke meldt sig ind, når de forlader seminariet, men nu skal to måneders gratis medlemskab gøre BUPL mere attraktiv.
Samtidig blev det besluttet, at pensionister skal til at betale kontingent. Fremover skal de betale 504 kroner om året i kontingent. Det svarer til en måneds almindeligt kontingent.
Beslutningen om at fastfryse kontingentet og rabatter til arbejdsløse og studerende kommer til at smitte af på BUPL’s budget. Samtidig gør det vigende medlemstal også ondt på økonomien. Ifølge budgettet vil BUPL have et fald i indtægter på 20 millioner kroner i 2014 i forhold til 2012.
BUPL’s kongres besluttede dog ikke at trimme økonomien, så den passer til indtægterne. I stedet dækkes en stor del af underskuddet, der de næste to år forventes at lande på 16,4 millioner kroner, ved at tage pengene fra aktionsfonden.
»Med det budget kan vi bevare aktivitetsniveauet og videreudvikle medlemsarbejdet. Får vi flere medlemmer i den næste kongresperiode, så er alle problemer løst,« fastslog hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen.