Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 04
OK 2008: Fridage til farfar og løn til far
Delforlig nummer to ved OK 2008 giver seniorer ret til fridage og mere løn til nybagte fædre. BUPL-formand Henning Pedersen er især tilfreds med, at ældre pædagoger får ekstra fridage.
Af: Ivan Enoksen
Mulighederne for at forkæle ældre medarbejdere har længe været til stede i kommunerne, men rammeaftalen om seniorordninger er aldrig rigtig slået igennem i den kommunale virkelighed.
Det er der nu gjort noget ved.

Kommunernes Landsforening og forhandlingsfællesskabet KTO underskrev fredag den 25. januar et delforlig, som supplerer de hidtidige muligheder med individuelle rettigheder for medarbejdere over en vis alder. I betragtning af hvor afvisende de kommunale arbejdsgivere har været over for indførelsen af den slags rettigheder under trepartsforhandlingerne sidste år, må det betegnes som overraskende, at de nu pludselig er med på ideen.

For pædagoger indtræder rettighederne fra det 58. år, mens de for andre kommunalt ansatte først træder i kraft fra det fyldte 60. år.
Pædagoger på 58 år eller mere får med aftalen ret til to seniorfridage pr. år, stigende til tre seniorfridage ved 59 år og fire senior-fridage ved 60 år og derover.

Gennembrud. Forbundsformand Henning Pedersen, BUPL, kalder aftalen et gennembrud, der kan være med til at gøre det mere attraktivt for pædagoger at blive længere på arbejdsmarkedet.
"Med delforliget er der taget et første skridt væk fra den generelle rammeaftale til seniorrettigheder for den enkelte. Et lille skridt ganske vist, men et afgørende skridt, som der kan og skal bygges videre på," siger Henning Pedersen.

Retten til ekstra fridage er ikke den eneste seniorpolitiske nyskabelse ved forhandlingerne om nye overenskomster. Der afsættes også 88,7 millioner kroner til lokale seniorinitiativer. Hvordan de penge skal bruges, skal besluttes lokalt af repræsentanter for både medarbejdere og ledelse.
Samme set up etableres til at disponere over 388 millioner kroner, som via trepartsaftalen er afsat til en styrkelse af kompetenceudviklingen i kommunerne.

Barselsorlov til mænd. Delforlig nummer to rummer ikke alene forbedringer for kommunalt ansatte, som er kommet op i årene. Også de yngre aldersklasser har noget at se frem til. Således er der aftalt en ændring af reglerne om barsels- og adoptionsorlov efter den 14. uge. Hver af forældrene - og altså også faderen - vil fremover have ret til seks ugers fravær med løn, hvortil kommer yderligere seks uger med løn, som de kan deles om.
Også på det punkt synes BUPL's forbundsformand, at der er tale om et gennembrud.

"Vi har i BUPL gennem årene diskuteret, om det var godt eller dårligt at reservere en del af orloven til mændene, og vi har været bange for, at den skulle gå til spilde, fordi fædrene ikke ville udnytte den. Den frygt nærer jeg ikke mere. Jeg tror på, at det er en virkelig god ordning, som vi har fået skabt her," siger Henning Pedersen.

KTO kom derimod ingen vegne med kravet om en udvidelse af retten til fravær med løn ved børns sygdom fra én til to dage. Og det var LO-forbundene i KTO så vrede over, at de endte med at stemme imod delforliget.

"Arbejdsgiverne havde åbenbart ikke fået lov til at lave aftale om udvidelse af retten til frihed ved barnets sygdom. Det er simpelthen for ringe. Kommunernes Landsforening kan næppe synge med på Pinocchios sang om, at der ikke er nogen bånd, der binder ham. Tværtimod har KL tilsyneladende ikke haft hår nok på brystet til ikke at lade sig styre af dukkeførerens anvisninger. Det beklager jeg dybt," udtaler FOA-formand Dennis Kristensen, der med "dukkeføreren" mener finansminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Det store slag. BUPL's hovedbestyrelse godkendte på et ekstraordinært møde den 24. januar det først indgåede delforlig, hvis væsentligste nyskabelse var obligatorisk løn til tillidsfolk, og har i løbet af indeværende uge taget stilling til delforlig nummer to.
Næste forhandling mellem KL og KTO er fredag den 8. februar. Her står der trivsel og tryghed på dagsordenen. En uge senere - fredag den 15. februar - kommer der langt om længe penge på bordet. Her skal der nemlig forhandles løn.

Læs delforliget og kommentarer på nettet: www.bupl.dk www.kto.dk www.kl.dk


Arbejdsgiverne er også glade

Også arbejdsgiverne er tilfredse med det andet delforlig. Det vil gøre de kommunale arbejdspladser mere attrative, spår deres topforhandler, Mads Lebech.
"Forliget sikrer en række forbedringer, der vil fastholde og udvikle kommunerne som attraktive arbejdspladser; både for de unge medarbejdere med små børn og for de lidt ældre medarbejdere. Og alle kommunale medarbejdere kan se frem til at få styrket deres kvalifikationer."

Sådan lød meldingen fra formanden for KL's Løn- og Personaleudvalg, borgmester Mads Lebech umiddelbart efter, at parterne havde indgået delforlig nummer to under overenskomstforhandlingerne.
Han mener, at fædrenes ret til mere løn under barsel betyder, at kommunale arbejdspladser nu kan kalde sig mere familievenlige.
"Aftalen betyder, at kommunerne fortsætter med at være i front som familievenlige arbejdspladser. Vi målretter seks uger af barselsorloven med fuld løn til fædrene og sender dermed et kraftigt signal til dem om at holde mere orlov med deres børn. Og barselsorlovsperioden for mødre med fuld løn udvides med to uger," siger Mads Lebech, der også glæder sig over den nye seniorordning.

"Dermed har vi styrket kommunernes indsats for at holde lidt længere på seniormedarbejderne. Og vi sender et tydeligt signal til seniorerne om, at vi værdsætter deres indsats og gerne vil have dem til at fortsætte på vores arbejdspladser," siger KL-topforhandleren.

Delforlig nummer 2

Seniorrettigheder
58 år: To seniordage pr. år
59 år: Tre seniordage pr. år
60 år og derover: Fire seniordage pr. år
Rettighederne indføres 1. januar 2009. Dagene kan afvikles som hele eller halve dage eller aftales afviklet i timer.
Hvis ansættelseforholdet ophører ubetales ikke-afholdte feriedage.
Seniordagene er finansieret med blandt andet midler fra trepartsaftalen og ordningen er tidsbegrænset til udgangen af 2011.

Seniorpolitik og senior-samtaler
Pligt til at informere om og drøfte kommunens seniorindsats. Ældre medarbejdere skal tilbydes seniorsamtale.
Kompetenceudvikling
Midlerne skal anvendes til kompetencegivende kurser og efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere.
Midlerne kan gå til finansiering af udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser og i konkrete tilfælde også til finansiering af vikarudgifter.

Medarbejderudvikling
Alle medarbejdere får ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale.

Barselsorlov
Hver af forældrene (adoptanterne) får ret til seks ugers fravær efter den 14. uge efter fødsel. Herudover er der seks uger, som kan deles.