Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
TEMA: VILD MED VUGGESTUEN. Det skæve Danmark.
Vuggestuer er et storbyfænomen
Det er især i hovedstadsområdet og det sjællandske opland, at kommunerne prioriterer vuggestuer. I landkommunerne er dagplejen oftere anvendt til de mindste børn.
Af: Steffen Hagemann
En god vuggestueplads med uddannede pædagoger er især et storbyfænomen. Anderledes står det til i landkommunerne, hvor pasningen af de mindste borgere fortrinsvis overlades til uuddannede dagplejere. Det viser en opgørelse over antallet af vuggestuepladser i forhold til antallet af dagplejepladser, Børn&Unge har udarbejdet.
Kun i to landkommuner er der markant flere vuggestuepladser end dagplejepladser, nemlig på Læsø og i Vordingborg. På Læsø er der i øvrigt kun 15 børn i alderen 1-2 år. Øens 0-6-årige går i Læsø Børnehus.

Økonomi styrer. En god vuggestueplads er lig med en bedre start i livet, viser undersøgelsen ’Effekter af daginstitutionstilbud’ fra 2013. At gå i vuggestue reducerer problemfyldt adfærd ved skolestart. Børn med en fortid i vuggestue får højere karakterer i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve end dagplejebørn. Og i forhold til dagpleje har børn, der har gået i vuggestue, også en signifikant højere sandsynlighed for at på­begynde en ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. klasse.
Alligevel vejer overvejelser om kvalitet ikke så tungt, når kommunerne skal vælge mellem dagpleje og vuggestuepladser, vurderer kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
»Kvalitet spiller nok ind, men økonomi er afgørende. Vuggestue er jo en meget dyrere løsning end dagpleje, så økonomien er hovedovervejelsen, når en kommune beslutter sig for at vælge dagpleje frem for vuggestue,« siger han.
Samtidig har landkommunerne også et andet hensyn at tage, nemlig hvor langt forældrene skal køre for at få passet deres børn.
»Det er sværere at drive vuggestuer i områder, hvor befolkningen bor spredt, for der kan blive langt til vuggestuen for forældrene,« siger Roger Buch.

Ingen vuggestuer. For godt et år siden åbnede en privat vuggestue i Rudkøbing på Langeland. Fyens.dk kan berette, at alle 17 pladser i vuggestuen er besat, og at der er venteliste til en plads.
Men ellers er der ingen vuggestuepladser på Langeland, og kommunen har heller ikke planer om at indføre det, fortæller Jan Ole Jakobsen (V), formand for Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget.
»Rent politisk synes vi, at det var dagpleje, vi satsede på. Det er en tradition her, og vuggestue er dyrere for forældrene. Det har også været inde i billedet,« siger Jan Ole Jakobsen.
Han er ikke imponeret over de undersøgelser, der viser, at vuggestuer er bedre for børnene.
»Man kan bruge statistik, som man vil. Hvis vi vil nedlægge dagplejer, bliver vi også punket med rapporter, der viser, at børn har det bedre i et mindre miljøer. Det er en tabersag. Uanset om vi gør det ene eller det andet, er der nogle, der har en statistik, der viser det modsatte,« siger Jan Ole Jakobsen.
Kommunen har oprettet pladser til udsatte og skrøbelige børn i en børnehave, ’hvor der er lidt flere pædagoger til at tage sig af dem, og hvor det er lidt mere skærmet’, som Jan Ole Jakobsen formulerer det.