Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
LEDER. Ligeløn kræver politisk opbakning
Ligelønsproblemet bliver ikke løst i ét hug ved denne overenskomstforhandling. I bedste Egon Olsen-stil skal der en plan til.
Af: Elisa Bergmann
Uddannelse betaler sig. Vi hører det gang på gang, og det er da også rigtigt. Men der er sandelig forskel på, hvor meget det betaler sig for en pædagog og en ingeniør. En undersøgelse viste for nylig – igen – at pædagoger er den faggruppe, der set over et livsforløb får mindst ud af at uddanne sig.
Ligelønskampen fra et BUPL-perspektiv handler altså om, at pædagoger skal have en mere retfærdig løn i forhold til uddannelseslængde og den store, ansvarsfulde velfærdsopgave, vi løfter hver dag.
Men det er svært at knække ligelønsnødden i et komplekst forhandlingssystem. Hvor vi på den ene side holdes i skak i et afgørende fællesskab blandt fagforeningerne og på den anden side har en arbejdsgiver, der kun vil give lønforbedringer til faggrupper med såkaldte ’rekrutteringsudfordringer’.
Ligelønsproblemet bliver ikke løst i ét hug ved denne overenskomstforhandling. I bedste Egon Olsen-stil skal der en plan til. Og i kufferten har vi pakket flere remedier:
Først og fremmest er det vigtigt, at BUPL ikke står alene med den vigtige dagsorden om ligeløn. Vi har derfor skabt en alliance sammen med Socialpædagogerne, FOA og Sundhedskartellet. Dernæst har vi haft brug for at vise omverdenen, at vi kunne få opbakning til en ligelønspulje hos de andre 51 organisationer i forhandlingsfællesskabet, og at vi på den måde kunne få det ind på forhandlingsbordet. Det er vi lykkedes med, selvom størrelsen af puljen er af symbolsk karakter.
Politikerne på Christiansborg skal også tage ansvar. Det var dem, der i sin tid indplacerede pædagogerne på et uretfærdigt løntrin. Kun på den måde sikrer vi, at vi skridt for skridt får gjort op med en uretfærdig løn til pædagoger.