Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 09
Ole Henrik Hansen: Jeg er bare ærlig
Forsker Ole Henrik Hansen mener, at en del vuggestuer skal lukkes, fordi de er elendige og ’fri hash og gratis kakaomælks-institutioner’. Det opfatter pædagoger og BUPL som respektløs tale og en skævvridning af debatten. Vuggestuerevseren mener selv, at han bare er ærlig.
Af: Vibeke Bye Jensen
Ole Henrik Hansen, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet, har igen hamret vuggestuepædagogerne oven i hovedet. Han mener, at hans forskning viser, at pædagogerne er for dårlige til at organisere arbejdet. For et år siden var han ophavsmand til debatten om hippiepædagoger, og nu siger han, at vuggestuerne er så elendige, at en del af dem burde lukkes. Han har i medierne kaldt børneinstitutionerne i Danmark for ’fri hash og gratis kakaomælks-institutioner’, som efter hans mening ikke bliver bedre af, at der bliver ansat flere pædagoger.
Til Børn&Unge siger Ole Henrik Hansen, at hans retorik er bevidst valgt. Og at pædagogerne kan lide det, han siger:
»De føler, at jeg taler til dem og ikke ned til dem. Jeg er ærlig, og det kan de rigtig godt lide. De kan også lide, at jeg tager gas på mig selv. For eksempel siger jeg gerne i begyndelsen af mine foredrag, at jeg godt ved, at nogle i salen mener, at jeg er en klaphat,« siger han.
Men mange pædagoger siger, at det sårer dem, at du taler så respektløst om dem. Kan du forstå det?
»Faktisk har jeg også sagt, at de gode vugge­stuepædagoger er mine helte, og at de er de vigtigste i uddannelsessystemet. Men hvis de ikke gør det ordentligt, skal de hellere arbejde i Netto. Jeg kunne sagtens have valgt at formulere det meget pænere, men så er det røvkedeligt at høre på. Nogle kan selvfølgelig ikke lide det, men jeg har fået mange mails fra pædagoger, der bakker mine synspunkter op,« siger Ole Henrik Hansen.

En helt skæv vinkel. Formand for BUPL Henning Pedersen mener, at Ole Henrik Hansens lidt for friske retorik skævvrider diskussionen om, hvad der skal til, for at vuggestuerne kan blive bedre. Hans tilgang er en kritik af pædagogerne ud fra få observationer, som bliver gjort til et generelt billede af, hvordan pædagogerne arbejder i vuggestuerne.
»Det er jo en gentagelse af diskussionen om hippiepædagoger. Og uanset hvilke ord Ole Henrik Hansen nu putter på, så er det en forfladigelse af debatten,« siger han.
Er debatten så kun dårlig for pædagogerne?
»Vi prøver selvfølgelig på at bruge anledningen til at forklare, hvad pædagoger gør og kan. Og jeg er meget tilfreds med, at der nu også er mere politisk og samfundsmæssig fokus på vuggestueområdet. Christine Antorini (børne- og undervisningsminister (S), red.) har understreget betydningen af det, der foregår før skolen. Derfor forventer jeg, at der ud af det her kommer en dialog med ministeren om, hvad vi gør, for at vuggestuerne bliver endnu bedre. Forhåbentlig kommer debatten ikke til at handle om, at vi skal have mindre fri leg og mere læring, men at man reelt og seriøst benytter sig af den viden, vi har fra forskningen om legens betydning,« siger han.
Er du enig med Ole Henrik Hansen i, at debatten ikke behøver at være så kedelig, og at hans retorik bare sætter lidt fut i debatten?
»Nej, for det generer mig og mange pædagoger, at han generaliserer ud fra nogle observationer, som er gjort i ni institutioner og ud fra et begrænset antal spørgeskemaer,« siger han.

Betyder intet, og dog. Ole Henrik Hansen siger til Børn&Unge, at selvom bedre normeringer er udmærket, fik han det ’fysisk dårligt’, da han hørte, at 500 millioner kroner skulle gå til at ansætte flere pædagoger. I stedet skal man organisere området bedre, forbedre ledelsen og rydde ud i systemet. Det handler om børnene, som skal i centrum, mener Ole Henrik Hansen.
Tror du ikke, at bedre normeringer kunne hjælpe pædagogerne til at organisere sig bedre?
»Nej, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det ikke. Min undersøgelse viser, at pædagogiske ledere fokuserer mere på relationerne end på det faglige indhold. Og det er rigtig uheldigt.«
Når en pædagog siger, at hun og en pædagogmedhjælper er alene med 12 vuggestuebørn fra kl. 12, hvordan skal de kunne organisere sig, så børnene deles ind i mindre grupper?
»Sådan skal det jo heller ikke være. Det ser skidt ud nogle steder, og kommunerne skal tage sig sammen og få lavet de normeringer, der skal laves. Nogle steder er situationen så elendig, at der skal laves brandslukning, men ellers handler det først og fremmest om, at pædagogerne bliver bedre uddannet og lærer at organisere deres arbejde, så det er bedre for børnene,« siger han.
Ole Henrik Hansen er citeret for at sige, at en del vuggestuer skal lukkes. Han mener, at hans udtalelser er blevet strammet i medierne.
»Jeg mener, at nogle vuggestuer burde genstartes, men jeg kan jo ikke sige, hvor mange det drejer sig om, og det har jeg heller ikke lyst til,« siger han.

Hvad mener han? Uanset hvad Ole Henrik Hansen har set, eller hvor han har sine svar fra, er hans udmeldinger alt for generelle og bastante. Især udtalelserne om, at normeringer ikke har betydning for arbejdet i vuggestuerne, mener Henning Pedersen.
»Vi er med på at diskutere pædagogernes engagement, organiseringen af arbejdet og ledelse, som alt sammen har betydning for børnene i vuggestuerne. Men så må vi have hele billedet med og også snakke om de rammevilkår, hvorunder det pædagogiske arbejde skal foregå, for det hænger uløseligt sammen,« siger han.
Det benægter Ole Henrik Hansen jo heller ikke?
»Han siger noget forskelligt i forskellige sammenhænge, så det er svært at forstå, hvad han faktisk mener. Selvfølgelig har det da betydning, hvor mange børn der er pr. pædagog. Hvis der er én pædagog til 20 vuggestuebørn, giver det jo ingen mening,« siger han.
Ole Henrik Hansen ønsker at sætte mere fokus på den enkelte pædagog og hendes evne til at strukturere arbejdet, og derfor har det med normeringer mindre betydning for ham i forskningssammenhæng, vurderer Henning Pedersen.
»Men i en politisk sammenhæng har det stor betydning, og i øjeblikket har vi mindst to store problemer i forhold til den ramme, arbejdet foregår i. Der er fjernet ressourcer fra området, og andelen af pædagoger er faldet – ikke mindst på vuggestueområdet. Vi skal videre herfra og have skabt ordentlige vilkår, sådan at pædagogerne får mulighed for at bruge deres viden og faglighed.«
Hvad mener du om, at Ole Henrik Hansen har sagt, at han fik det fysisk dårligt, da han hørte, at der skulle bruges en halv milliard til at ansætte flere pædagoger?
»Det konfronterede jeg ham med i et debatprogram på TV2 News, og han trak i land med det samme.«

Kan ikke generalisere. Mange har kritiseret Ole Henrik Hansens undersøgelse i forbindelse med den ph.d.-afhandling, som endnu ikke er offentliggjort. At han har observeret i ni københavnske vuggestuer, tegner ikke et reelt billede af arbejdet i alle danske vuggestuer, mener hans kritikere. Det er Ole Henrik Hansen enig i.
»Hvis det var det, jeg sagde, så var det en grov generalisering, men det siger jeg ikke. Jeg tager udgangspunkt i en landsdækkende undersøgelse, hvor cirka 1300 pædagoger svarede (heraf var 400 vuggestuepædagoger,red.). Her kan jeg se, at kun hver ottende vuggestue planlægger hele dagen hver dag.«
Er du sikker på, at pædagogerne forstår det samme ved organisering som dig?
»Ja, for jeg har spurgt til det antal timer, hvor de laver organiserede aktiviteter, og den undersøgelse har jeg i øvrigt lavet sammen med BUPL, så den er god nok,« siger han.
Henning Pedersen mener ikke, at spørgeskemaundersøgelsen giver grundlag for at generalisere, sådan som Ole Henrik Hansen gør.
»Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved de observationer, han har gjort. Han har set, hvad han har set. Men jeg bryder mig ikke om, at han tillader sig at generalisere for en hel faggruppe. Ole Henrik Hansen hænger pædagogerne ud, og det er en urimelig og uretfærdig måde at tage diskussionen på. Den er kammet over og blevet useriøs, og retorikken er med til at forstærke det useriøse,« siger han.

Masser af planlægning
Ole Henrik Hansen siger, at mange pædagoger ’griber dagen’ og ikke planlægger aktiviteter. En undersøgelse, som han har lavet sammen med BUPL, viser det modsatte: At de fleste pædagoger planlægger aktiviteter.
Undersøgelsen viser at:
• 8 % af pædagogerne i vuggestuerne planlægger i god tid aktiviteter for hele dagen.
• 51 % af pædagogerne i vuggestuerne planlægger i god tid aktiviteter for dele af dagen.
• 23 % af pædagogerne planlægger aktiviteter om morgenen, når de ved, hvor mange børn og ansatte, der er kommet.
• 17 % har andre typer for planlægning.
Kilde: Survey, BUPL og Ole Henrik Hansen, forår 2011