Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 10
TEMA. BØRN OG FERIE: Sådan snakker du med forældrene om ferien
Gode råd til pædagoger, der vil i dialog med forældre om børnenes ferie. Leveret af børnepsykolog Lisbeth Lencher-Hübertz samt leder Charlotte Styver og pædagog Tine Kaufmann Jacobsen fra børnehaven Skattekisten.
Af: Anne Anthon Andersen og Marie Bille
PAS PÅ MED LØFTEDE PEGEFINGRE
Bliv på egen banehalvdel, og pas på med løftede pegefingre. Der kan være hundrede forklaringer på, hvorfor forældrene vælger ikke at holde lang ferie med deres børn. Man kan lave et mere generelt oplæg for forældrene om, hvad ferie betyder for børnene.

TAG UDGANGSPUNKT I DET, DU SER
Hvis du er bekymret for et barn, fordi det næsten aldrig har ferie fra institutionen: Tag da udgangspunkt i det, du nøgternt ser hos barnet. Se på barnets signaler og tag udgangspunkt i det. Fx hvis et barn virker træt, sig da: Hun virker træt, hvad kan vi gøre for at hjælpe? På den måde inviterer du til samarbejde. Så kan du eventuelt lufte muligheden for, at barnet kan have brug for at have fri i nogle dage.

BRUG DIN PÆDAGOGISKE VIDEN
Der ligger hos mange forældre rigtigt meget skyldfølelse. De ved ikke, hvad de skal stille op med deres børn. Måske kan forældrene ikke overskue at have barnet hjemme, fordi det har meget energi. Det kan være en god snak at tage, hvor pædagogerne kan levere viden om, hvordan man kan afhjælpe det. At det går over, og at forældrene skal slappe af. Det smitter efter et par dage.

STYRK FORÆLDRENE I DERES VÆRD
I en snak med forældrene kan det være fint at understrege vigtigheden af, at børnene lærer at udskyde deres behov og lyst, og at man som forældre ikke altid skal føle et pres for at tilpasse sig børnene og udelukkende tilfredsstille deres ønsker, men lade dem være med på de voksnes præmisser. Forældrene har brug for at få at vide, at det er okay for børnene at prøve at savne deres kammerater i ferien.

TAG SNAKKEN PÅ FORKANT
Brug eventuelt startsamtalen med forældrene, allerede når barnet skal indkøres i institutionen til at understrege over for forældrene, at det er vigtigt, at børnene holder ferie. På den måde kan du holde snakken på et overordnet pædagogisk niveau og undgå at forældrene føler sig ramt.