Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 17
TEMA. SYGE BØRN: Brug pille med omtanke
Panodil og andre former for paracetamol skal gives mod infektioner og smerter og ikke til at slå feber ned, siger medicinsk ekspert Margareta Söderström.
Af: Mikkel Prytz
Panodil, Pamol eller Pinex skal gives til børn med omtanke. Det siger docent i almen medicin og lektor ved Københavns Universitet Margareta Söderström, der har forsket i forældres brug af paracetamol til feberramte børn. »Det er helt forkert at slå barnets feber ned og aflevere det i institution. Det er ikke forsvarligt over for hverken børnene eller pædagogerne,« siger Margareta Söderström.
Når man sænker barnets feber med medicin, vil det opføre og bevæge sig, som om det ikke er syg. »Og når man er syg, skal man ligge i sengen og tage den med ro. Man skal ikke være i institution,« slår hun fast. Feberen hjælper blandt andet vores immunforsvar med at bekæmpe infektioner i kroppen. Så spørgsmålet er, om det kan være skadeligt for barnet at slå feberen ned med piller. »Det er svært at vise i videnskabelige studier. Al medicin har bivirkninger, men vi ved ikke rigtigt, hvordan det påvirker børn at tage paracetamol. Der er i øjeblikket forskning i gang, som forsøger at udrede det spørgsmål,« fortæller Margareta Söderström.
Risiko. Der kan være flere risici ved at bruge medicin til at slå sit barns feber ned med, fastslår Margareta Söderström.
»Hvis barnet har høj feber, og man giver febernedsættende medicin, vil feberen falde for en tid og herefter stige. På den måde vil feberen pendulere op og ned, og det har barnet ikke godt af,« siger hun. »Der er også den risiko, at man kommer til at give for meget paracetamol. Det kan være svært at dosere rigtigt, hvis barnet har feber gennem længere tid. Vi har de seneste år set flere tilfælde af børn, der bliver indlagt med for meget paracetamol i kroppen,« tilføjer hun.
På sin plads. Margareta Söderström understreger, at der er situationer, hvor det er helt på sin plads at bruge Panodil eller tilsvarende medicin. »Hvis barnet har en infektion, hvis det har smerter og græder, så skal det have smertestillende medicin i de korrekte doser. Men feber i sig selv er ikke nok til at give Panodil. Man skal bedømme, hvordan barnet ser ud og har det,« siger hun. Og det kan være svært for forældrene at afgøre. »Problemet er, at man som forælder er ganske opmærksom på barnets almentilstand. Man reagerer hurtigt, når de bliver dårlige. Men feber er ikke farligt i sig selv, og selvom de fleste forældre har et sundt forhold til feber og febernedsættelse, er nogle forældre bange for feber og har brug for mere viden,« siger Margareta
Söderström.

Børn og paracetamol
• Fra 2005 til 2009 steg salget af paracetamolprodukter til børn med 23 %.
• For store doser af paracetamol kan give leverskade og resultere i dødsfald.
• I 1997 blev 23 børn indlagt med paracetamolforgiftning, i 2006 var tallet steget til 81.
• Højere uddannede forældre og forældre, der selv bruger paracetamol, er mere tilbøjelige til at give deres børn febernedsættende medicin.
Kilde: Paracetamol for feverish children: parental motives and experiences. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2010; 28: 115–120.

Det siger pædagogerne om syge børn

Tænker på første sygedag
Hvis barnet først viser tegn på at være syg en time, inden det skal hentes, ringer jeg ikke til forældrene. For så kan jeg ødelægge forældrenes mulighed for at tage barnets første sygedag den efterfølgende dag.«
Pædagog, Syddanmark

Ikke friske til 'arbejde'
Der er desværre mange forældre, som ikke tænker på, at institutionen er børnenes arbejdsplads. Børnene kan have det fint hjemme, og så tror forældrene, at de er klar. Men det er de ikke, når de kommer på 'arbejde'.«
Pædagog, Hovedstaden

Individuelle hensyn
Jeg har været pædagog i 35 år. I den tid er der blevet en mere udbredt forventning fra forældrene om, at vi kan tage individuelle hensyn til syge børn og holde dem inde eller have dem til at ligge på en sofa eller lignende.«
Pædagog, Hovedstaden

Mangel på respekt
Det er ikke i orden at sende sit barn i institution, når det ikke er rigtig rask. Det er synd for barnet. Og det er heller ikke i orden, at vi som personale skal tage os af et halvsløjt barn. Det er mangel på respekt for vores fag.«
Pædagog, Midtjylland

Ondt i ørerne
Barnet havde meget dårlig mave og feber. Da mor hentede (to timer, efter vi ringede), viste det sig, at barnet havde mellemørebetændelse og var kommet i penicillinbehandling aftenen før.«
Pædagog, Sjælland

Far vidste intet
Mor sagde, at hun ville få far til at hente barnet, men dette skete ikke før til normal afhentning, og han vidste ikke, at barnet var syg.«
Pædagog, Sjælland

Styr på aftensmaden
Hvis et barn er utilpas, også uden feber, kan jeg ringe til forældrene og bede dem om at have indkøb i orden, så de kan gå lige hjem med barnet. Det er forældrene altid glade for at få at vide inden afhentningen.«
Pædagog, Nordsjælland

Svært uden feber
Ofte er børnene så forkølede og snottede, at det er rigtig svært for dem at være i vuggestue og lege. De er kede af det og har gener af forkølelsen, men uden feber føler vi ikke, vi har mulighed for at sige fra.«
Pædagog, Fyn

Forstår forældrene
Det er forståeligt, at forældre bliver frustrerede: Der er pres fra arbejdspladserne om at være maksimalt til stede. Forældrene har dårlig samvittighed over at blive hjemme og passe et sygt barn.«
Pædagog, Nordsjælland

Kilde: ’Syge børn i daginstitutionen’, BUPL’s medlemspanel, august/september 2013 (åbne svar).