Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 10
Ledighed. Ledige får en redningskrans
En ny arbejdsmarkedsydelse er regeringens redningskrans til de ledige, som mister deres forsørgelse. BUPL efterlyser varige løsninger.
Af: Trine Vinther Larsen
16.000 danskere, og herunder mindst 166 pædagoger har allerede mistet deres dagpenge i år. Mange flere risikerer at lide samme skæbne, men nu har regeringen kastet en redningskrans ud til dem.
Redningskransen består grundlæggende af to ting: For det første forlænges den særlige uddannelsesydelse, som blev indført med sidste akutpakke, og som ville udløbe 1. juli. For det andet indføres en ny arbejdsmarkedsydelse, der tager over, når uddannelsesydelsen ophører 1. januar 2014.
BUPL møder regeringens initiativ med både ris og ros.
»Det er godt, at regeringen har lyttet til de mange opfordringer fra fagbevægelsen om at finde en løsning. Og det er godt, at initiativet sikrer de udfaldne og de udfaldstruede et forsørgelsesgrundlag og på den måde afhjælper en social katastrofe. Men det løser ikke det grundlæggende problem,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, der er formand for BUPL-A og medlem af forretningsudvalget i BUPL.
»Det er en stor lap på hullerne, men det ændrer ikke ved, at hullet stadig er der, når lappen falder af,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.
BUPL plæderer for, at regeringen i stedet skal løse dagpengeproblemet ved at halvere genoptjeningskravet og i det hele taget gøre det lettere for de ledige at genoptjene retten til dagpenge gennem forskellige former for arbejde, jobrotation og uddannelse.
Af regeringens plan ’Ny og bedre indfasning af dagpengereformen’ fremgår det dog, at et ekspertudvalg frem mod foråret 2015 skal arbejde på at finde en mere varig løsning på dagpengeproblemet.
Da statsministeren præsenterede planen, sagde hun, at arbejdsmarkedets parter også bliver indkaldt til en drøftelse om fremtidige løsningsforslag. Det glæder Lasse Bjerg Jørgensen, der håber, at det arbejde kan føre til ændringer i genoptjeningskravet.
»Selvom forslaget er en lappeløsning, giver det håb. Der er blevet lyttet, flere er blevet reddet, og der er skabt pusterum til at finde en mere varig løsning,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Alle forsikrede skal betale
Regeringens arbejdsmarkedsydelse til dagpengetruede og ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet, skal delvist finansieres gennem forhøjelse af a-kassekontingentet. Stigningen er på op til 60 kroner om måneden. Det fremgår af regeringens dagpengeplan ’Ny og bedre indfasning af dagpengereformen’, som blev offentliggjort på et pressemøde i statsministeriet den 14. maj 2013.
Under fremlæggelsen af planen kaldte statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) regeringens nye arbejdsmarkedsydelse og forlængelse af uddannelsesordningen for akutledige en ’forbedring af vilkårene for de arbejdsløse’. Det er begrundelsen for, at pengene delvist skal findes inden for dagpengesystemets egen økonomi.
Men det er fagbevægelsen ikke tilfreds med.
»Regeringen har selv besluttet at videreføre en hård dagpengereform, og så må de selv finde en løsning inden for statens budgetter. Man kan ikke give regningen videre til dem, der risikerer at blive ramt eller allerede er ramt,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Her er redningskransen
Det indeholder regeringens dagpengeløsning
• Den særlige uddannelsesordning forlænges frem til 31. december 2013.
• Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse per 1. januar 2014.
• Den midlertidige månedlige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af det maksimale dagpengeniveau (eller 10.413 kroner) for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere (13.884 kroner). Ydelsen er uafhængig af familie- eller formueindkomst.
• Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning.
• Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan ikke overstige 4 år.
• Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår 2016, aftrappes gradvis.
• Den toårige dagpengeperiode er fuldt indfaset for personer, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere.
Kilde: ’Ny og bedre indfasning af dagpengereformen’,