Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 01
Hit med herrerne
Fire projekter om at få flere mænd til daginstitu­tioner får støtte fra Ligestillingsministeriet.
Af: Trine Vinther Larsen
Hvordan gør di det mere attraktivt for mænd at arbejde med mindre børn? Det spørgsmål vil daginstitutioner i fire kommuner nu forsøge at finde svar på. De får 1,2 millioner kroner fra Ligestillingsministeriets pulje til fremme af mangfoldighed og flere mandlige pædagoger i daginstitutioner’.
Ligestillingsminister Manu Sareen (R) håber, at projekterne i løbet af de næste to år vil komme børn og voksne til gode over hele landet.
»Vi risikerer, at børnene i vuggestuer og børnehaver ikke ser mænd som de vigtige omsorgspersoner, de jo er,« siger han.
De senere år er flere mænd blevet optaget på pædagoguddannelsen, men alligevel udgør andelen af mænd i eksempelvis vuggestuer kun 2,3 procent. For børnehaverne er andelen 6,3 procent. I klubberne er andelen af mænd oppe på 47,7 procent.
»Vi skal nedbryde myten om, at arbejdet med de mindste bare er pasning og bleskift. Der er fantastiske muligheder i at være pædagog for de yngste,« siger Manu Sareen.
I Børnehusene i Kokkedal, Fredensborg Kommune, er kun 7 ud af 95 ansatte mænd. Børnehusene har fået 300.000 kroner fra Ligestillingsministeriet til projektet: ’Et attraktivt arbejdsfelt for alle – pædagogisk professionalisme som rekrutterings- og fastholdelsesstrategi’.
Områdeleder Kristina Avenstrup fortæller, at tanken er at tiltrække flere mænd til personalegruppen ved at skabe en professions­identitet, som er stærkt defineret ved at sætte klare mål, have særlige kompetencer og bruge viden.
»Vi ønsker at gøre op med den mere omsorgsprægede tilgang til pædagogfaget, som har talt mere til kvinder end til mænd. Vi tror, at vi kan appellere til et bredere felt af ansøgere, og herunder mændene, ved at profilere os på en høj grad af vidensbaseret professionalisme,« siger hun.
De tre andre projekter er Aalborg Kommunes ’En mand for enhver pris’, Skanderborg Kommunes ’Jeg gør det samme, bare på en lidt anden måde’ samt Hørsholm Kommunes ’Mangfoldighedens arkitektur’.