Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 07
BUPL mener: Måske hjælp på vej til presset profession
Der er behov for yderligere at styrke fokus på psykisk arbejdsmiljø.
Af: Arbejdstilsynet (AT) kommer med en rapport den 8. april efter tilsynets rundtur i landets daginstitutioner. Rapporten vil rumme nogle klare indikationer på at der skal gøres noget ved vilkårene i de pædagogiske institutioner.
Vi ved at der er mange påbud omkring det psykiske arbejdsmiljø og en stor del af dem handler om stor arbejdsmængde med blandt andet for mange børn til få pædagoger. Det er bekymrende fordi det giver de ansatte stress og fordi konsekvensen er manglende mulighed for udøvelsen af det pædagogiske arbejde og kerneværdierne i den pædagogiske profession.
Der er allerede nu masser af sager. For eksempel har vi kendskab til et eksempel hvor der var 29 børn til én enkelt pædagog. Flere historier dukkede op på FOLAs konference den 29. marts på Christiansborg og de viser at det ikke bare er en enlig svale men at der er mange historier om for mange børn til få pædagoger.
Der er samtidig i Arbejdstilsynets rapport flere påbud omkring det psykiske arbejdsmiljø hvor pædagoger udsættes for trusler og vold af både børn og forældre. En stigende tendens er at kravene fra forældrene bliver ført over på pædagogerne på en uhensigtsmæssig måde som vold for eksempel er et klart udtryk for. Det er samtidig udtryk for at vilkårene omkring børnenes liv er så pressede at det for forældrene kan blive for meget sådan at de er nødt til at reagere på vegne af deres barn. Det er slet ikke hensigtsmæssigt at reagere med vold og reaktionen skal også afleveres det rigtige sted nemlig hos de politikere som har ansvaret for at vilkårene er blevet forringet grundet hysterisk økonomisk forsigtighed.
Den gode nyhed er at 2020-planen som regeringen har fremlagt netop indeholder en række positive initiativer omkring det psykiske arbejdsmiljø.
Lad mig citere fra aftaleteksten:
Aftaleparterne er enige om at psykisk nedslidning og stress er alvorlige arbejdsmiljøproblemer og meget indikerer at disse problemer fortsat vil være væsentlige.
Der er behov for yderligere at styrke fokus på psykisk arbejdsmiljø. Derfor er det psykiske arbejdsmiljø et af de prioriterede områder. Og derfor er der i det risikobaserede tilsyn stor vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Aftaleparterne er også enige om at virksomhedernes motivation til selv at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø skal styrkes. Desuden er aftaleparterne enige om at Arbejdstilsynet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter skal gennemføre et udredningsarbejde om metoder til hvordan virksomhederne kan afdække og afhjælpe psykiske arbejdsmiljøproblemer.
Det interessante er så hvordan det følges op.
I BUPL vil vi følge op på AT-rapporten og regeringens 2020-plan for at fastholde at vilkårene for det pædagogiske arbejde skal forbedres. Det er afgørende at der er et højt professionsfagligt niveau omkring børnene i institutionerne sådan at vi sikrer at børnene er parate til at møde fremtiden og livet med de fornødne kompetencer.