Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 21
BUPL MENER: Dårligt indeklima = dårligt læringsmiljø
Efter mange års kommunale nedskæringer er det mange steder sundhedsskadeligt at opholde sig i en dansk daginstitution.
Af: Kim Jørgensen Hovedkasserer
Skimmelsvamp, dårlige bygninger, støj, for lidt plads. Listen over årsagerne til dårligt indeklima i daginstitutionerne er lang. Alt for mange af dem er desværre velkendte i daginstitutionerne i dag. Og det værste er de konsekvenser, et dårligt indeklima har.
Den nyeste forskning viser, at indeklimaet kan være årsag til, at pædagoger og børn oplever manglende initiativ, at de får hovedpine, og at støj giver dem stress. Støj påvirker også hukommelsen. Så samlet set ser det ikke godt ud for det fysiske læringsmiljø i mange danske daginstitutioner og skoler.
Vi ved ikke, hvor meget læring, der går tabt på den konto. Og vi ved heller ikke, om dårligt indeklima er en af årsagerne til, at de danske PISA-resultater er, som de er. Men det kunne sagtens hænge sådan sammen. Efter mange års kommunale nedskæringer er det mange steder sundhedsskadeligt at opholde sig i en dansk daginstitution.
I BUPL arbejder vi løbende for at få sat fokus på indeklimaet i daginstitutionerne. I de kommende trepartsforhandlinger med regeringen er arbejdsmiljø et af de temaer, BUPL gerne vil diskutere. Og til foråret afholder vi en stor konference, der netop skal handle om, hvad indeklima betyder for personale og børn.
I BUPL mener vi nemlig, at det bør være en ret for alle børn at kunne udvikle sig i sunde omgivelser. Der er et stort behov for at sætte mere fokus på, hvor meget indeklimaet betyder for børns læring. Der er en tendens til, at politikerne tror, vi skaber bedre læring ved at putte flere test og mere skoleundervisning ned i hovedet på vuggestue- og børnehavebørn. Men måske løsningen på alle problemerne ligger i, at vores institutioner og skoler ganske enkelt ikke har et sundt miljø?
Et dårligt indeklima betyder - ud over de fysiske skader, det kan medføre - ringere præstationer og et rigtigt dårligt læringsmiljø. Potentialet for forbedringer er op til 20 procent, siger forskningen.
Hvad kan der gøres ved det? Med den nye kommuneaftale, hvor der afsættes 7 milliarder til bygningsforbedringer, og med den nye regerings planer om forbedringer af offentlige bygninger med yderligere 5 milliarder kroner, kunne en målrettet indsats få stor betydning for de mindstes læringsmiljøer.
Forskere peger på, at mere fokus på ventilation og efterklangstider, det vil sige den tid, en lyd bliver hængende i rummet, er nogle af de mest effektive redskaber til at skabe et bedre indeklima.
Hvis de mange milliarder kunne gå til den slags forbedringer, kunne en række af de største arbejdsmiljøproblemer blive løst for både børn og personale. Personalet ville kunne holde til mere og blive mindre syge, og børnenes indlæring ville blive styrket. Simpelt hen fordi deres ydeevne bliver større, når de opholder sig i en institution, hvor det er sundt at være.