Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 05
Nye fagbøger

Af: Vibeke Bye jensen
Husk at hverken BUPL eller Børn&Unge forhandler disse bøger.

Opdragelse til fællesskab - forebyggelse af mobning og udstødelse i daginstitutioner, af Birk Christensen. BørnsVilkår (3555 5559, http://www.bornsvikår.dk)
kr. 75, 47 s. (hæfte, stort format).
Udgivelsen fra Børns Vilkår indeholder en række redskaber, som kan være nyttige for både medarbejdere og forældre i arbejdet med at støtte den gode børnegruppe - og dermed det enkelte barn. Udgangspunktet for forfatteren er, at der i forbindelse med mobning og udstødelse ikke er vindere. Alle er tabere, også de voksne. For medarbejderne i daginstitutionerne kommer til at arbejde med en gruppe kæmpende og ofte ulykkelige børn. Og forældrene oplever, at deres børn bruger energien på overlevelsesstrategier i stedet for på udvikling og læring.

Pæne piger og dumme drenge, af Ann-Elisabeth Knudsen.
Schønberg, kr. 249, 216 s.
Hvorfor er der ingen børn, der opfører sig, som de har hjerne til? Det spørger forfatteren om i bogen og svarer selv, at det er fordi, der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til de to køns forskellige hjerner og de forskellige udviklinger, hjernerne gennemgår. En ting er, hvilken hjerne man er født med, noget ganske andet er, at hjernen udvikler sig, som den bliver påvirket til. Og noget tyder på, at piger ikke får det optimale ud af deres indlæringspotentiale, og at drenge generelt ikke får den hælp, de har brug for.

Om at skrive bedre - tre trin på vejen, af Poul Majgaard.
Forlaget DIKE, kr. 234, 204 s.
Forfatteren, der er journalist, har skrevet denne bog særligt til pædagoger, der gerne vil blive bedre til at skrive ved hjælp af journalistiske redskaber. Han har endda opbygget bogen på en meget pædagogisk måde, så man tages ved hånden allerede inden, man begynder at skrive. Der er kapitler om det gode sprog, om artiklens elementer, om afgrænsningens svære kunst og om brug af erfaringseksperter. Der er også blevet plads til et lille kommakursus. Forfatteren har erfaring fra kurser for pædagoger i den skriftlige formulerings svære kunst.

Børn på gule plader, af Marie Scott Poulsen.
Politikens Forlag, kr. 199, 136 s. (stort format).
Bogen består af 14 beretninger fra kvinder og mænd, der fortæller om livet med stedbørn. De 14 er kun et lille udsnit af de næsten 100.000 danskere, der lever sammen med børn, der ikke er deres egne, men er bragt ind i forholdet fra tidligere forhold. De fortæller om de problemstillinger, man kan havne i, om jalousi, kærlighed, om glæderne, men også om de sorger og frustrationer, der kan følge med. Jesper Juul samler trådene i et efterskrift og giver brugbare anvisninger til familien.