Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Ingen ny lønmodel til lederne
Lederne havde ønsket sig en ny lønmodel, så de kunne får en indplacering på lønskalaen svarende til det ansvar, de har. Det fik de ikke.
Af: Steffen Hagemann
Formanden for BUPL’s lederforening, Sanne Lorentzen, er ked af, at Kommunernes Landsforeing (KL) ikke ville være med til at lave om på lønmodellen for ledere, så de kunne få en indplacering på lønskalaen svarende til det ansvar, lederne har. 
»Det var et stort ønske fra vores ledere, men det kunne vi ikke få igennem,« siger Sanne Lorentzen. 
Lederne må nøjes med en ny grundlønsbestemmelse, hvor det nu fremgår, at der skal tages hensyn til stillingens samlede ansvar og kompleksitet, når lønnen skal fastlægges.
»Der kan man lokalt bruge bemærkningerne til at løfte lederne,« siger Sanne Lorentzen.

Væksthusprojekt om ledelse. BUPL forsøgte også at få et projekt igennem om ledelse i folkeskolen, hvilket lærerne allerede har fået. Men det var KL ikke interesseret i. Til gengæld kunne de kommunale arbejdsgivere sige ja til et væksthusprojekt, der skal sætte fokus på, ’hvordan fagprofessionelle bedriver ledelse i krydsfeltet mellem fag og ledelse, herunder ledelse af tværprofessionelt samarbejde’, som der står i aftalen.
»Det kan blive et håndtag, hvor vi kan kigge på ledelse af det tværprofessionelle arbejde. Det kan få betydning både på dagområdet og på skoleområdet,« siger Sanne
Lorentzen.
Hun glæder sig også over, at pensionen for ledere nu kommer op på 16,02 procent.
»Vi arbejder os langsomt op mod 17 procent. Det er dejligt, for spændet mellem ens lederløn og indkomsten som pensionist er meget stort, så lederne er meget udsatte, hvis ikke de har ekstra pension,« siger Sanne Lorentzen.