Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 28
Forældre kræver lov om normeringer
Det skal ikke være kommunerne, der fremover fastsætter antallet af børn pr. voksen i daginstitutioner, hvis forældrene kan bestemme. De ønsker en landsdækkende, lovbestemt standard for normeringen.
Af: Vibeke Bye Jensen
Dag- og fritidstilbud har ikke en lovbeskyttet standard for normeringen. Men det ønsker forældrene, viser en undersøgelse, som Capacent har foretaget for BUPL. Undersøgelsen er lavet på baggrund af interview med 939 forældre til børn i daginstitutioner, fritidstilbud og dagpleje.

I dag bestemmer de enkelte kommuner suverænt selv, hvor mange børn, der skal være pr. voksen i de forskellige institutionstyper. Og netop normeringerne har pædagoger og forældre oplevet som et oplagt mål, når kommunerne sparer på de kommunale budgetter. Det kan være derfor, at et stort flertal af forældrene - hele 72 procent - nu vil have normeringerne beskyttet af en lov fra Folketinget.

Politikere uenige. Spørgsmålet om en lovbestemt standard for normeringer i dagtilbud er allerede taget op af Socialdemokraterne. Partiets finanslovsforslag rummer forbedringer af vuggestuenormeringen, så der højst må være tre børn pr. voksen.

Socialdemokraterne vil afsætte 200 millioner kroner til, at der kan ansættes cirka 600 flere pædagoger. Institutioner med mange udsatte børn skal først og fremmest have glæde af bedre normeringer, mener partiet.

Det forslag går godt i tråd med, hvad forældrene mener - og det er ikke alene de socialdemokratiske vælgere, der efterlyser en national standard for normeringerne. Hele 66 procent af Venstres og Konservatives vælgere, som også er forældre, ønsker, at staten skal tage over, når det gælder normeringerne.

Socialordfører for Venstre, Ellen Trane Nørby, er ikke enig med forældrene. En central lovgivning om normeringer vil være alt for ufleksibel for det kommunale selvstyre, mener hun.

"Vi er midt i en afbureaukratiseringsreform, som også BUPL har bedt om, og jo flere nationale standarder vi indfører, jo mere bureaukrati giver det. Der er jo altid regler, der kan se gode ud enkeltvis, men alt for mange giver manglende fleksibilitet i institutionerne. De fratager medarbejderne og kommunerne muligheden for at kunne prioritere forskelligt, alt efter hvilke ønsker de har til indholdet i dagtilbuddene," siger hun.

Gode normeringer giver bonus. Ordentlige normeringer er, ifølge en netop udgivet forskningsoversigt fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, afgørende for kvaliteten af dagtilbuddene. 40 års forskning viser, at børns intelligens, indlæringsevner og trivsel forbedres, hvis de går i dagtilbud af høj kvalitet.

Forskningen viser også, at der er en smertegrænse ved otte børn pr. voksen. Der ses tydelige tegn på stress og dårlig trivsel både hos børn og voksne, hvis man øger antallet af børn pr. voksen fra tre til fem.

Normeringerne betyder noget for, hvor stort overskud pædagogerne har til at lytte til og tage sig af det enkelte barn, sagde forsker på SFI Mogens Nygaard Christoffersen i forbindelse med offentliggørelsen af forskningsresultaterne i begyndelsen af oktober.

"Antallet af børn pr. voksen betyder noget i sig selv. Hvis nogle politikere siger, at kvaliteten ikke handler om antallet af voksne, ville jeg gerne vide, hvilke undersøgelser de henviser til, for dem har vi ikke fundet," sagde han til Børn&Unge.

Professor Dion Sommer, Århus Universitet, sagde samtidig, at de mange nedskæringer på normeringerne betyder, at han ikke længere kan anbefale forældre at sende deres børn i mange af de danske vuggestuer og børnehaver.

"Der er sket en nedslidning både økonomisk og rammemæssigt, hvilket gør det meget vanskeligt at være pædagog. Det siger jeg ikke, fordi jeg holder med BUPL, pædagogerne eller forældrene. Det siger jeg, fordi jeg kan se, at det ødelægger børns udvikling," sagde han til Børn&Unge.