Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 16
BUPL MENER: Ulvetime for frivillige
Som forælder til et barn i daginstitution har man en berettiget forventning om, at barnet er i gode og sikre hænder hele dagen, og at tiden bliver brugt meningsfyldt
Af: Lasse Bjerg Jørgensen hovedkasserer i BUPL og formand for BUPL-A
Vi har set det før: Kommuner skal tænke kreativt, når borgerne vil have mere og bedre service, samtidig med at kommunekassen er tom. Men der er som regel en god årsag til, at nogle løsninger er fri på markedet. Det gælder for eksempel Hedensted Kommunes planer om at bemande daginstitutionerne med frivillige i ydertimerne på visse dage.
Idéen er blevet afprøvet før, men den har vist sig at være dårlig. For det er noget helt andet at arbejde med frivillige kræfter end med faguddannet personale, og man kan ikke sidestille et pædagogisk tilbud med opsyn af en børnegruppe.
Som forælder til et barn i daginstitution har man en berettiget forventning om, at barnet er i gode og sikre hænder hele dagen, og at tiden bliver brugt meningsfyldt – både for det enkelte barn og for gruppen.
Det kan derfor være en farlig glidebane at begive sig ud på, når man sænker standarden i en del af åbningstiden for at imødekomme ét ønske uden samtidig at lade ekstra midler følge med. Man kan som bekendt ikke både blæse og have mel i munden.
Vedtager Hedensted Kommune forslaget, bliver det et meget ­anderledes kommunalt tilbud, som forældrene må regne med, når klokken runder 17, og ulvetimen starter. Så vil der være en pædagog og et ukendt antal frivillige, der selv er forældre, og som skal tage sig af de andres børn i kommunens rammer.
Der vil sikkert komme gang i den store spaghettigryde, og det vil uden tvivl kunne blive hyggeligt og sjovt med en lidt anderledes situation end til hverdag. Men der er ikke tale om den årlige sommerfest, hvor forældrene deltager og tager ansvaret for deres egne børn. Der er tale om en kommunal kerneydelse, hvor ansvaret pludselig bliver mudret, og hvor kvaliteten af det pædagogiske indhold sænkes.
Hvad gør man for eksempel, hvis de frivillige ikke møder op, eller et barn kommer til skade på grund af manglende tilsyn? Og hvad med sårbare børn eller børn med særlige behov? Vil de også have mulighed for at være der i ydertimerne?
I undersøgelser oplyser forældre ofte, at de går ind for længere åbningstider i daginstitutionerne. Men når åbningstiderne reelt bliver udvidet, gør kun ganske få forældre brug af muligheden, og derfor bliver de ofte indskrænket igen.
Mange vil sikkert tænke, at det lyder som en fin idé med frivillige, der passer børn i Hedensted Kommune, men tiden vil vise, om det er et tilbud, der reelt vil blive brugt, for der vil være tale om en legestue og ikke om et pædagogisk tilbud.
Frivillige kan bidrage med meget på børneområdet, og det kan give særlig værdi for alle, når man trækker på ekstra kræfter i børnenes hverdag. Men man bør ikke erstatte uddannet personale med frivillige, men derimod bruge dem som et supplement.