Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 04
Verden rundt: Ghana
Ghanesiske pædagoger er ikke uddannet, og de er vant til en mere skolepræget hverdag – også for de mindste børn. Derfor prøver danske pædagoger at lære dem, at børn også skal lege, være aktive og bevæge sig.
Af:
To fynske pædagoger lærer fra sig
Hvert år rejser to danske pædagoger til Ghana en måned for at træne og videregive deres erfaringer til ghanesiske pæda­goger. Det sker som en del af det DANIDA-finansierede projekt, som BUPL har sammen med Ghanas pædagog- og lærerfagforening Ghana Association of Teachers (GNAT).
De seneste to år har de to fynske pædagoger Mette Hjort og Maria Stensgaard fra Fyn været af sted. De har set, at det ikke er en let opgave at arbejde i en børnehave i Ghana. Pæda­gogerne er ikke uddannede, og det er almindeligt med 60-80 børn og én voksen i hver børnehave. Der er intet legetøj eller penge til materialer.
De to fynske pædagoger beskriver udfordringen sådan her:
»Opgaven med at få liv, leg og læring ind i Ghanas børnehaver har krævet, at vi har tænkt helt anderledes, end vi gør herhjemme. Da vi var i Ghana første gang i november 2010 samlede vi tre hold på 40 kvinder ad gangen, og så lærte vi hinanden sanglege, danse og lege. Og vi lavede legetøj og simple undervisningsmaterialer af ting, der kunne findes i naturen eller på gaden. Dukker af strå og huskespil af pap. Tællespil af farvede kapsler og ’bean-bags’ af gamle melsække. Og hele tiden undervejs talte vi om teori og formålet med det hele: Hvad lærer børnene af denne aktivitet – og hvordan lærer de? Alle tiltagene med den overordnede pædagogiske filosofi, at børnene skal aktiveres i stedet for at sidde stille. Og at læring fungerer bedre, hvis det leges ind i stedet for at terpes ind. Da vi vendte tilbage i august 2011, havde den lokale fagforening valgt nogle af kvinderne fra sidste års kursus ud. Nu skulle de lære fra sig til andre pædagoger, mens vi skulle hjælpe til, når det var nødvendigt. Til vores store glæde oplevede vi, at nogle af kvinderne havde forstået den måske allervigtigste pointe: At børnene skulle have lov til at bevæge sig og være aktive. Selvom man er alene med 65 børn, så kan man godt gøre andet end blot at opretholde disciplinen.«

FAKTA
Samarbejdet mellem BUPL og GNAT, som er den ghanesiske fagforening for lærere og pædagoger, har eksisteret i flere år. Projektet har to formål: Dels at uddanne ghanesiske pædagoger i basal pædagogik, dels at styrke opbygningen af en fagbevægelse i Ghana.

EU
Kvalitet i dagtilbud sikrer vækst
Daginstitutioner af høj kvalitet har afgørende betydning for at sikre Europas fortsatte vækst og velfærd. Daginstitutioner danner grundlag for ’livslang læring, social integration, personlig udvikling og beskæftigelsesmuligheder’. Det fastslår EU-kommissionen og Ministerrådet.
Kommissionen lægger vægt på, at daginstitutioner tilgodeser børns ’kognitive, emotionelle, sociale og fysiske behov’, og at disse behov er forskellige fra børns behov i skolealderen. Derfor skal ikke-kognitive færdigheder som for eksempel relationer til andre prioriteres højt i daginstitutioner, og dagtilbud skal ikke adskille pædagogik og omsorg.
Personalets kompetencer er ifølge EU nøglen til høj kvalitet i daginstitutioner, og kommissionen noterer, at det fordrer professionalisering, højere løn og bedre arbejdsforhold. Der ligger en stor udfordring i at tiltrække, uddanne og fastholde kvalificeret personale, ligesom daginstitutionssektoren skal gøres mere attraktiv for mænd.
EU bemærker, at der er penge fra EU’s forskellige programmer og støtteordninger til forskning på området og til udveksling af erfaringer og eksempler fra pædagogisk praksis, samt at ’key stakeholders’, for eksempel fagforeninger, skal inddrages. Det bemærkes samtidig, at EU-landene har brug for en samlet børnepolitisk indsats, som også omfatter uddannelses-, beskæftigelses-, sundheds- og socialpolitiske tiltag.
EU peger på muligheden for at inddrage private aktører, som kan begrænse omkostningerne, men det må ikke begrænse adgangen til ’tilbud af høj kvalitet’ til alle.
Endelig efterlyser EU kvalitetssikringssystemer, som skal dække hele aldersspektret fra nul år til skolestart. Det skal have et bredere perspektiv end traditionelle læreplaner, for eksempel skal det også indeholde en anerkendelse af legens betydning.
Kilde: Ministerrådets beslutning og EU-kommissionens meddelelse om daginstitutioner, som har fået titlen ’Førskoleundervisning og børnepasningsordninger: at give alle vores børn den bedste start i verden af i morgen’. BUPL har bedt EU om at rette, så der i den danske version står ’dagtilbud’ i stedet for ’Førskoleundervisning og børnepasningsordninger’.

OECD
Den stærkeste start
OECD præsenterede i januar en værktøjskasse med forskningsbaseret viden, erfaringer, eksempler og forslag til, hvordan OECD-landene kan arbejde med at sikre høj kvalitet i daginstitutioner. Værktøjskassen består af analyser og konkrete redskaber til at vurdere dag­institutionernes økonomiske, pædagogiske og sociale betydning for børn, forældre og samfund samt betydningen af gode uddannelses- og arbejdsforhold for medarbejderne. Materialet skal bidrage til at kvalificere den politiske og offentlige debat i OECD-landene om, at investeringer i daginstitutioner af høj kvalitet er af afgørende samfundsmæssig, økonomisk og social betydning for fremtidig vækst og velfærd. OECD’s værktøjskasse er udgivet som bog med titlen ’Starting Strong III’ og bygger på to tidligere OECD-rapporter om daginstitutionsforhold med samme titel fra 2001 og 2006.