Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 05
Skilsmisse: Jag spøgelset væk
Mange børn går rundt med et lille spøgelse på skulderen efter forældrenes skilsmisse. Pædagog Thomas Andersen er overbevist om, at han kan være med til at jage det væk.
Af: Signe Strandby Nielsen
Pædagog Thomas Andersen er blevet mere modig. Et kursus har nemlig gjort ham mere sikker, når han snakker med lille Bastian om, at far og mor nu har hver sin lejlighed.
"Jeg ville også have spurgt ind til det før, men jeg var mere usikker. Nu er jeg helt tryg ved det og kan vise børnene, at jeg ikke er bange for deres følelser," siger han.
Thomas Andersen har været på et af Center for Familieudviklings kurser i, hvordan man støtter børn, der rammes af skilsmisse.
"Alt for mange børn og unge går rundt med et lille spøgelse på skulderen efter deres forældres skilsmisse, og det skal vi gøre noget ved,"" siger den 36-årige pædagog fra den selvejende institution Trinitatis Sogns Udflytterbørnehave i København.
Center for Familieudvikling er en nonprofit­organisation, der siden 2004 har arbejdet for at fremme trygge og gode familierelationer. Centret afholder forældrekurser, tilbyder rådgivning og har børnegrupper for delebørn. Som noget nyt holder de nu også kurser for fagfolk, som har daglig kontakt med de mange børn, der oplever, at deres forældre går fra hinanden.
Thomas Andersen deltog på det første kursus for fagfolk, og han blev på de to dage klædt på til at møde de børn, der står midt i en kæmpe omvæltning af deres liv. Til april skal han tilbage på centret for at få viden om og konkrete redskaber til, hvordan man holder samtalegrupper for delebørn.

Skilsmisser er aldrig almindelige. Skilsmisser er blevet en naturlig del af det danske familieliv. I Thomas Andersens børnehave er der 7 delebørn ud af en børneflok på 32, og for Thomas Andersen er der ingen tvivl om, at skilsmisserne sætter sine spor.
"Skilsmisser er blevet så almindelige, at man glemmer at tænke over dem. Men det gør det ikke mindre smertefuldt for det enkelte barn," siger han.
En skilsmisse er nemlig aldrig almindelig for børnene. Kurset har gjort Thomas Andersen mere bevidst om, at skilsmisser rammer børnene anderledes end deres forældre, fordi de ikke har overblik over situationen på samme måde som de voksne.
"Forældrene ved godt, at Bastian skal være fem dage skiftevis hos far og mor, men det kan et børnehavebarn ikke overskue. For ham kunne mor lige så godt være på Mars eller Månen, når han er hos far," siger han.

Børnenes advokat. Kurset har overbevist Thomas Andersen om, at han kan gøre en afgørende forskel for de børn, der oplever, at far pludselig sover på sofaen, fordi far og mor ikke længere er kærester. Nu ved han, hvor meget det betyder for dem at få sat ord på deres nye liv som delebørn.
Thomas Andersen hæftede sig ved, at Center for Familieudvikling beskriver børnenes sorg ved skilsmisser som en 'ikke anerkendt sorg', der skal tages hånd om, hvis børnene skal komme godt ud af en ulykkelig situation. På kurset hørte deltagerne flere livshistorier fra skilsmissebørn, der gjorde det tydeligt, at de har brug for at dele deres oplevelser med andre. Det gjorde stort indtryk på ham at se unge få tårer i øjnene, når de fortalte om deres forældres skilsmisse, der lå 10 år tilbage.
For tårerne skyldtes, at de ikke havde haft nogen at tale med, da deres verden pludselig blev vendt på hovedet. Et af børnene fortalte, hvor meget det betød, at pædagogen i SFO´en gav et lille skulderklap på det helt rigtige tidspunkt, og det viser, at pædagoger kan gøre en stor forskel.
"Pædagogen er en vigtig gennemgående voksen for børnene, og man kommer meget tæt på børnene og får et stort indblik i deres familieliv," påpeger Thomas Andersen.
Desuden har pædagogerne den fordel, at de ikke er følelsesmæssigt involverede og derfor kan fungere som en slags buffer for børnene.
"Jeg ser mig selv som børnenes advokat i den her situation. Det er mit ansvar at fortælle forældrene, hvordan jeg oplever deres barn, selvom det er hårdt for dem at høre om problemerne, når de selv har det svært."

Kaktus og østers. Thomas Andersen fremhæver, at der ikke findes en facitliste for, hvordan man bedst støtter børn, hvis forældre er blevet skilt. Alle børn reagerer forskelligt, og der er stor forskel på det barn, der trækker sig ind i sig selv som en østers, og det barn, der stritter og stikker som en kaktus. Thomas Andersen ser begge reaktioner som invitationer til at gå ind i børnenes følelsesliv.
Han oplever, at østersbørnene let kan blive overset, fordi den lave normering betyder, at man er optaget af at slukke ildebrande og forhindre kaktusbørnene i at stikke hinanden. Og det er ikke rart at tænke på de børn, der går rundt alene med ondt i maven.
"Jeg vil jo for fanden gerne give dem alle min højre arm, men jeg har jo kun én."

Ikke altid happy end. I stedet for en fast facitliste til alle børn handler det, ifølge Thomas Andersen, om at være nærværende og anerkendende. For er man ikke nærværende, vil man slet ikke opfange, at børnene har det skidt. Og så drejer det sig om at anerkende det enkelte barns følelser og om ikke at definere på forhånd, hvad barnet skal føle.
"Som voksen vil man jo så gerne give dem et svar på det hele og afslutte samtalen med en happy end, men det skal man ikke nødvendigvis," forklarer Thomas Andersen.
Det centrale er at få børnene til at ytre sig og ikke at give dem en løsning eller et svar. Det kan man ikke, men man kan give dem et kram, så de ved, at pædagogen anerkender, at de har det svært.

På med flyverdragten. Da Thomas Andersen igen trak i flyverdragten sammen med børnene i Hareskoven efter todageskurset på Center for Familieudvikling, var han helt høj af den megen ny viden.
"Jeg snakkede helt manisk om det. Det er så dejligt at vide, at jeg nu kan gøre en endnu større forskel for de her børn, og mine kollegaer med, fordi jeg har givet min viden videre til dem".
I april skal Thomas Andersen deltage i andet modul af kurset, og han glæder sig allerede til at få redskaber til at afholde børnesamtalegrupper, hvor skilsmissebørn kan snakke sammen om deres nye liv. Han har nemlig selv oplevet, at børn får den bedste anerkendelse af andre børn. For nogle børn er det skelsættende, når de kan tale sammen om, hvordan det var, da mormor døde, og da skildpadden blev begravet. De erfarer, at de ikke er alene om de svære følelser.
Thomas Andersen vil give delebørnene i sin institution et fælles rum, hvor de kan dele deres erfaringer med hinanden. Samtidig vil han gøre opmærksom på, at børnenes sorg over at miste deres velkendte familieliv fortjener større opmærksomhed, fordi den kan være lige så voldsom som sorgen over at miste et familiemedlem.

Koncept for gode familierelationer
Center for Familieudvikling arbejder ud fra PREP-konceptet. Det pædagogiske koncept baserer sig på forskning i, hvad der fremmer og hæmmer gode familierelationer.
I Norge får alle førstegangsforældre et gratis tilbud om et PREP-kursus.
Center for Familieudvikling holdt i januar deres første kursus for fagfolk i, hvordan man støtter skilsmissebørn. Centret holder kurset igen den
8.- 9. september.
Læs mere på www.familieudvikling.dk

Konference: Når man skal dele ansvaret for et barn
Center for Familieudvikling afholder en konference om børn, skilsmisser og forældreansvarsloven den 31. marts på Christiansborg. Fagfolk og politikere vil drøfte skilsmissers konsekvenser for børn og voksne samt diskutere den nuværende forældreansvarslov, der bliver revideret i år.
Tilmelding på www.familieudvikling.dk