Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 17 Børn&Unge som e-paper
Undersøgelse kan blive syltekrukke
Hvordan står det til med kvaliteten i dagtilbuddene? Det vil Rådet for Børns Læring nu have kortlagt. BUPL vil hellere bruge kræfterne på at sikre bedre normeringer nu.
Af: Steffen Hagemann
En national undersøgelse af kvaliteten skal være med til at rette op på dagtilbudsområdet, foreslår Rådet for Børns Læring. Et kvalitetsløft på området er ’bydende nødvendigt’, som Rådet for Børns Læring skriver i publikationen ’Ny dagsorden for Danmarks dagtilbud – sådan styrker vi kvaliteten for de 0-6-årige’.
Der er brug for mere viden om, hvad der sker i dagtilbuddene, mener rådet, der efterlyser en fælles, systematisk viden om, hvilken kvalitet børnene møder i dagtilbuddene.
Der bliver hvert år brugt 30 milliarder skattekroner på dagtilbudsområdet, men det vides ikke, om de mange penge også giver kvalitet, anfører rådet, der kommer med følgende karakteristik af området:
’Der er ingen klare mål for dagtilbuddenes indhold og kvalitet, en høj andel af dagtilbuddenes personale er ufaglært, og vi har ikke noget overblik over den faktiske kvalitet i institutioner og dagpleje. På trods af de mange skåltaler om vigtigheden af tidlig indsats ser vi ikke denne viden omsat i reelle prioriteringer og ambitioner på sektorens vegne.’
Derfor skal en national undersøgelse afdække, hvor det kniber mest med kvaliteten, både lokalt og nationalt, og afklare, om institutionerne kan skabe tilstrækkeligt gode læringsmiljøer, eller om det kniber med fokus på børnenes udvikling.
Men børn og pædagoger har ikke først og fremmest brug for en kortlægning af kvalitet, mener BUPL’s formand, Elisa Bergmann.
»Vi risikerer, at en national kortlægning bliver en politisk syltekrukke. Normeringerne er i dag historisk dårlige, så vi har brug for handling nu. Vi er nemlig helt enige med rådet i, at gode normeringer og uddannede pædagoger er afgørende for børns udvikling og trivsel i daginstitutionerne. Og det ved politikerne også godt,« siger Elisa Bergmann.