Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 20
Inklusion gør pædagoger syge
Flere pædagoger går ned med stress, fordi de skal rumme specialbørn. Inklusion af børnene sker ofte uden de nødvendige ressourcer, viser nye tal. Det er en fejlslagen politik, som skader både børn og pædagoger, lyder det fra de arbejdsmedicinske klinikker.
Af: Gitte Rebsdorf
Stress, sygemeldinger og arbejdsskader rammer nu i stigende grad pædagoger, der arbejder med inklusion.
Det ser man ude på de arbejdsmedicinske klinikker, hvor personalet møder flere pædagoger, som har fået skader på grund af deres arbejde med inklusion af børn i almindelige dagtilbud.
"Vi ser flere eksempler, hvor børnene er blevet fejlanbragt i en almindelig børnehave uden den nødvendige hjælp. Det rammer både børn og pædagoger. Ingen af dem får den hjælp, de har brug for, og det er et udtryk for en helt fejlslagen politik," siger ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg, Lilli Kirkeskov.
Hun får opbakning af sin kollega i Nordjylland Pia Ryom fra Arbejdsmedicinsk klinik i Aalborg.
"Vi har ikke tal for, hvor stort problemet er. Men det er i sig selv en belastning at arbejde med disse børn, og hvis rammerne ikke er i orden, kan det give helbredsskader hos pædagogerne," siger Pia Ryom, som er ledende psykolog.
En undersøgelse fra Arbejdstilsynet, som blev offentliggjort tidligere på året, bekræfter, at det er en belastning for pædagoger at inkludere specialbørn i almindelige dagtilbud. Arbejdstilsynet gennemførte en særlig indsats i børne- og ungeinstitutioner med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Den indsats førte til, at der blev givet 30 påbud til daginstitutioner og døgninstitutioner med udsatte børn. Undersøgelsen viste, at personalet skulle håndtere børn og unge med uforudsigelig adfærd og børn med svære sociale og psykiske problemstillinger. Det viste sig også, at pædagogerne ikke fik supervison og kollegial og ledelsesmæssig opbakning.

En spareøvelse. Kommunerne har de seneste år lukket mange specialtilbud. Det er sket, efter at kommunerne har overtaget institutionerne fra de gamle amter, der blev nedlagt. Nu forsøger man så i stedet at inkludere børn med særlige behov i de almindelige børnehaver og vuggestuer, men det sker ofte uden de nødvendige ressourcer. En ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for BUPL, viser, at kun syv procent af kommunerne vil afsætte midler til ekstra personale på næste års budget. Det sker samtidig med, at 70 procent af kommunerne siger, at de vil øge inklusionen.
Medlem af BUPl's forretningsudvalg Kim Morten Jørgensen mener, at kommunernes politik er stærkt kritisabel.
"Det er et udtryk for, at kommunerne ikke har noget mål for inklusionen, men at det alene sker for at spare penge. Hvis det skal lykkes at inkludere disse børn i normalområdet, kræver det, at der bliver ansat kvalificeret personale til arbejdet, og at man sørger for at etablere et fagligt miljø, så den enkelte pædagog ikke skal klare opgaven alene", siger Kim Morten Jørgensen.
Lilli Kirkeskov fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg er enig.
"Problemet er, at kommunerne ikke har de rigtige tilbud, og at de bruger inklusion som et spareprojekt. Der er brug for specialister på dette område, men det er der ikke råd til, og derfor ser vi disse meget kedelige sager. Det går også ud over de andre børn i institutionen, fordi der går ressourcer fra dem", siger overlægen fra Bispebjerg.

Bryder sammen. Pædagogerne kommer typisk på de arbejdsmedicinske klinikker, efter at de har været hos deres egen læge, som så har henvist dem. De kommer, fordi de er gået ned med stress og er blevet sygemeldt, eller fordi de er brudt sammen på grund af voldsomme hændelser på deres arbejde.
Psykolog Pia Ryom fra Arbejdsmedicinsk klinik i Aalborg mener, at arbejdet med at inkludere specialbørn i normale dagtilbud er så krævende, at det er nødvendigt at sætte grænser for det.
"Arbejdet er så belastende, at det ville være godt at etablere ansættelser, der er åremålsbestemt, så den enkelte pædagog kun kan arbejde inden for dette felt i et vist tidsrum. Det vil være med til at beskytte pædagogerne," siger hun.
Men undersøgelsen fra Epinion dokumenterer, at problemerne blot vil blive større næste år, hvor der skal inkluderes mere, uden at ressourcerne følger med. Netop personale er afgørende for, at inklusion kan lykkes, mener Kim Morten Jørgensen fra BUPL.
"Det er vigtigt, at andelen af uddannede pædagoger bliver øget, sådan at det faglige niveau kommer op. Det er især vigtigt, når man arbejder med børn, der har specielle behov. Ellers får børnene ikke den hjælp, som de har krav på. Formålet med inklusionen skulle jo gerne være at forbedre børnenes livsbetingelser," siger han.