Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 16
Lærerforening presser pædagoger ud
Ordningen med undervisningsassistenter er blevet populær i folkeskolen. Men ikke i de frie grundskoler. Her kæmper lærerforeningen for at holde pædagogerne ude af klasselokalerne. Medmindre de bliver ansat som lærere på en læreroverenskomst.
Af: Morten Nøhr Mortensen
Står det til De Frie Skolers Lærerforening, der organiserer lærerne på 750 skoler landet over, så er der kun plads til én faggruppe i friskolernes klasseværelser. Og det er læreren ansat på en læreroverenskomst.
Godt nok får stadig flere pædagoger job i folkeskolen som undervisningsassistenter, men det er en udvikling, der bliver kæmpet hårdt imod i Frie Skolers Lærerforening.
Formanden for lærerforeningen, Arne
Pedersen, er klar over, at indstillingen nemt kan udlægges som 'faglig beton'.
"Man skal forstå, at vi i de frie grundskoler ikke har en så snæver definition af, hvad undervisning er. Det, der i folkeskolen bliver betegnet som pædagogisk arbejde, kan i de frie grundskoler godt være defineret som undervisning. Derfor kan vi ikke acceptere, at man nu vil indføre en ordning, hvor man ansætter pædagoger til at lave det, der hidtil er blevet kaldt undervisning. Nu bare til en billigere pris. Så er der jo tale om løntrykkeri. Og det er der ingen af vores medlemmer, der kan være interesseret i," siger Arne Pedersen.
Han forklarer, at situationen i de frie grundskoler er speciel i forhold til folkeskolen, fordi der ikke er krav om en traditionel læreruddannelse for at kunne fungere som lærer. 35 procent af lærerne i de frie grundskoler kommer således med en anden baggrund end en læreruddannelse. Blandt andet er der ansat en hel del pædagoger, men de er ansat som lærere på en læreroverenskomst. Det vil sige til en højere løn end pædagogernes.
Arne Pedersen pointerer, at han intet har imod pædagoger.
"Der skal bare være rene linjer. Og vi har den holdning, at det arbejde, der bliver lavet i klasselokalet, er lærerarbejde," siger Arne Pedersen.

Træder vande. I Danmarks Privatskole­forening, der repræsenterer arbejdgiverne på en stor del af de frie grundskoler, har man ikke samme holdning. Formanden Kurt Ernst, er dog varsom i sine udtalelser, da der i øjeblikket forhandles om at finde en løsning på problemet.
"Lige aktuelt har jeg ikke lyst til at udtale mig. Men jeg vil godt sige, at jeg ikke deler Arne Pedersens opfattelse af, at der kun kan være lærere i klasselokalet. Jeg vil gerne have, at vi kunne bruge andre ressourcepersoner end læreren. Om de personer skal være pæda­goger, det har vi ingen holdning til på nuværende tidspunkt," siger Kurt Ernst.
I BUPL er forretningsudvalgsmedlem Tonny Andersen enig i, at pædagoger ikke skal agere løntrykkere, og pointerer, at han heller ikke kender konkrete eksempler på, at det finder sted.
"Det afgørende bør være, hvad pæda­gogerne laver. Der er masser af opgaver af pædagogisk karakter, som pædagoger kan udføre i skolen, men undervisningsansvaret er og skal være lærernes. Vi har en grænseaftale med Frie Skolers Lærerforening, og den har vi tænkt os at overholde," siger Tonny Andersen
I folkeskolen er der ingen problemer med at få pædagoger ind i klasserne, heller ikke overenskomstmæssigt. Chefkonsulent Janne Vinderslev fra Kommunernes Landsforening (KL) oplyser, at det afgørende for placeringen i forhold til overenskomsten er, hvad personen laver. En undervisningsassistent med fokus på det pædagogiske vil naturligt blive ansat som pædagog på pædagogoverens­komsten, mens en lærer bliver ansat på lærernes overenskomst, der giver en lidt højere løn.

Voldgift på vej
Frie Skolers Lærerforening organiserer 9000 lærere på 750 skoler landet over: 500 frie grundskoler og 250 efterskoler.
Formand for Frie Skolers Lærerforening Arne Pedersen oplyser, at man ikke stiltiende kan acceptere Sankt Pauls Skoles brug af pædagoger som undervisningsassistenter. Det er dog endnu uklart, hvordan lærerforeningen vil reagere. Meget tyder dog på, at sagen ender i en faglig voldgift