Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 40
I tvivl om underretninger
Hver dag ringer pædagoger til Børns Vilkårs nye rådgivningslinje 'FagTelefonen', som rådgiver fagfolk om
omsorgssvigt af børn. De vil hellere ringe til en privat organisation end til kommunen.
Af: Jesper Nørby
Den 20. oktober 2008 åbnede Børns Vilkår sin nye rådgivningslinje, FagTelefonen. Rådgivningslinjen henvender sig til pædagoger, lærere og andre fagfolk, som arbejder med børn til dagligt. Fokus for rådgivningslinjen er information og vejledning om underretning af omsorgssvigt.

Jette Wilhelmsen er leder af Børns Vilkårs Bisidderkorps, som FagTelefonen er en del af. Hun fortæller, at rådgivningslinjen har fået adskillige henvendelser, siden den startede den 20. oktober.
Mange af henvendelserne kommer fra pædagoger, og de ringer primært, fordi de er i tvivl om underretninger.

Når pædagogerne vælger at søge rådgivning hos Børns Vilkår betyder det ofte, at de samtidig undlader at søge råd hos kommunens socialforvaltning. Det kan der være flere gode grunde til, fortæller Inge Bryderup, som er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Hun har indgående viden om emnet og vurderer, at pædagogerne har mange usikkerhedsmomenter, som medvirker til, at de undlader at spørge kommunens fagfolk til råds.

"Pædagogerne kan føle, at de starter en indberetningssag, så snart de får en fra socialforvaltningen i røret. Og de kan ofte være i tvivl om, om de symptomer, de ser, er alvorlige nok til at lave en underretning. Det kan være medvirkende til, at de vælger en privat, anonym rådgivning frem for den rådgivning, de kan få i kommunen," siger hun.
Samtidig har pædagoger i daginstitutioner som regel stor kontakt til børnenes forældre, hvilket kan skabe loyalitetskonflikter for pædagogerne. Derudover kan manglen på et naturligt dagligt samarbejde mellem pædagoger og socialforvaltningen være med til at gøre pædagogerne usikre, vurderer Inge Bryderup.

Afdramatiserer underretningerne.
Jette Wilhelmsen fra Børns Vilkår nikker genkendende til påstanden om samarbejdsbarrierer i forholdet mellem pædagoger og socialforvaltningen.
"Når vi taler med pædagogerne, oplever vi, at der er mange myter, og at det at ringe til kommunen er blevet meget dramatiseret. Nogle pædagoger er bange for, at børnene bliver anbragt, så snart kommunen kommer ind over. Det er vigtigt for os at afdramatisere det at lave underretninger. På den måde kan vi også hjælpe med til, at man får startet indsatsen over for børnene tidligere i forløbet."

Børns Vilkår håber på at kunne klæde pædagoger og andre fagfolk på, så de ved, hvordan de skal handle i sager om omsorgssvigt. Og netop mere information og viden om emnet er vigtigt for pædagogerne, vurderer lektor Inge Bryderup, DPU.
"Undersøgelser viser, at mange pædagoger har svært ved at skrive underretninger. Derfor er det vigtigt, at de bliver bedre rustet til det," siger hun og efterlyser samtidig mere fokus på underretninger i pædagogernes uddannelse.

Her kan du ringe

Fagtelefonen startede d. 20.10.2008. Telefonlinien skal rådgive fagfolk, som arbejder med børn om forhold vedr. underretning af omsorgssvigt. Alle, også pædagoger, kan ringe anonymt alle hverdage 12-14. Linien modtager i snit 3 opkald om dagen. Nummeret til fagtelefonen er 3555 5558.
Du kan få yderligere information om Fagtelefonen samt læse vejledninger om underretning af omsorgssvigt på www.bornsvilkar.dk