Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 08
Energidrikke: Produktet er ikke farligt i sig selv
Energidrikke er ikke farlige, men det frarådes at drikke store mængder og eksperimentere med dem, lyder det fra Fødevarestyrelsen.
Af: Steffen Hagemann
Det er ikke første gang Søren Langkilde, ernæringsfaglig medarbejder i ernæringskontoret i Fødevarestyrelsen, hører en historie om, at børn og unge drikker meget energidrik.
"Det er selvfølgelig ikke særlig smart. Men produktet i sig selv er, ligesom øl, ikke farligt. Der sker ikke umiddelbart det helt store ved at drikke en enkelt øl eller en enkelt energidrik eller en enkelt kop kaffe for den sags skyld. Men hvis man begynder at drikke i store mængder, kan det være problematisk," siger Søren Langkilde.
Den 8. oktober 2009 blev de stærkt koffein­holdige drikke som Red Bull og Cult tilladt på det danske marked, fordi stofferne taurin og glukoronolakton, der typisk tilsættes i energidrikke, er blevet vurderet i EFSA, EU-kommissionens videnskabelige ekspertinstitution.
"EFSA siger, at de mængder, som findes i energidrikke, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko," forklarer Søren Langkilde.
Så var der kun mængden af koffein, der adskilte Danmarks regler fra resten af EU. En energidrik indeholder op til 320 mg koffein pr. liter. Det er maksimumgrænsen i hele EU. Før 8. oktober havde Danmark som det eneste land i EU en koffeingrænse på 150 mg koffein pr. liter, men den regel er nu droppet.
"Indholdet af koffein i en energidrik ­svarer cirka til en kop kaffe eller lidt mere. På den baggrund har vi ikke kunnet se, at det var muligt at forbyde produktet. Der er ikke noget farligt ved at drikke en energidrik. Det er kun, når man begynder at drikke det i større mængder, at der kan opstå problemer," siger Søren Langkilde.

Sikkerhedsmæssig vurdering. Han påpeger, at det ikke er regler fra EU, der har gjort energidrikkene lovlige i Danmark.
"Ved alle berigede fødevarer, herunder energi­drikke, kigger vi på, om der er sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Hvis der ikke er, får produktet en godkendelse. Vi har ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering godkendt energi­drikkene," siger Søren Langkilde.
Når I er klar over, at børn og unge ikke kan tåle det i større mængder, hvorfor er der så ikke advarselsmærker på?
"Energidrikke skal mærkes med advarselsmærkning 'Højt koffeinindhold'. Det er en obligatorisk EU-mærkning, som skal være på på alle energidrikke i EU, når de er oppe på 320 mg koffein," siger Søren Langkilde og tilføjer:
"Men vi kan informere om, at man ikke skal have for meget koffein, og især ikke når man er barn eller ung."
Der er umiddelbart ikke mulighed for at lave en særskilt dansk mærkning af energidrikke, forklarer Pernille Madsen, der er jurist i Fødevare­styrelsen:
"Vi har harmoniserede regler i EU for mærkning. Der er vi blevet enige om, at vi går ­sammen, og på videnskabeligt-fagligt grundlag sætter vi fælles grænser, sådan så hvert land ikke har en særlig grænse."
Forskellige grænseværdier vil blandt andet gøre handel over grænserne besværlige, og det er ikke i tråd med intentionerne i EU's indre marked.

Koffeinindhold i forskellige drikke:
• Energidrik indeholder op til 320 mg koffein pr. liter
• Cola og Kondivand indeholder typisk mellem
70-150 mg koffein pr. liter.
• Iste indeholder typisk mellem 30-80 mg koffein
pr. liter.
• Te indeholder typisk omkring 35 mg koffein pr. liter
• Kaffedrikke indeholder typisk mellem 300-630 mg koffein pr. liter.

Kilde: www.altomkost.dk