Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 16
Måtte fjerne pædagoger
På den private Sankt Pauls Skole er skoleleder Vinni Christophersen kommet i konflikt med sine læreres fagforening. Striden skyldes, at hun insisterer på at bruge pædagoger som undervisningsassistenter.
Af: Morten Nøhr Mortensen
Vinni Christophersen er ikke en skoleleder, der lader sig hundse med. I hvert fald ikke i længden. For godt nok lod hun sig først presse til at fjerne to BUPL-pædagoger fra deres job som undervisningsassistenter. Men kun for en kort stund. I direkte strid med Frie Skolers Lærerforening har hun nu ansat to nye. Og de er ikke, som krævet af fagforeningen, ansat på læreroverenskomsten til en højere løn
Vinni Christophersen ved godt, at hun risikerer at føre den private skole i Taastrup direkte ind i en faglig konflikt.
"Men det er ikke derfor, jeg har ansat to nye pædagoger. Jeg har gjort det, fordi jeg er drevet af en ideologisk tro på, hvad der er bedst for elevens læring og trivsel. Nu håber jeg, vi kan få sagen op på et principielt niveau. Det er ikke rimeligt, at vi ikke kan have andre i klasseværelset end personer, der er ansat på en læreroverenskomst. Specielt i indsko­lingen har eleverne stor glæde af samspillet mellem lærer og pædagog," siger skolelederen.

Stridens kerne er, at lærerforeningen opfatter pædagogerne som løntrykkere. Traditionelt har alle i friskolernes klasseværelser været ansat under en læreroverenskomst til en højere løn. Det håber Vinni Christophersen, at hun kan være med til at ændre. Hun har brug for pædagogerne og deres spidskompetencer som netop pædagoger.
"Jeg synes, det er en betonagtig hold­ning fra fagforeningen. Man ser jo ikke på, hvad pædagogerne bidrager med. Jeg er enig i, at det er læreren, der står for undervisningen. Pædagogen har derimod sigte på det socialpædagogiske og kommer med et helhedssyn på barnet. For eksempel kan pæda­gogen gøre en forskel ved blot at lægge en hånd på skulderen af en urolig elev. Eller der kan være en konflikt mellem børnene, som pædagogen håndterer i opløbet," siger Vinni
Christophersen, der afviser, at hun også tænker på økonomien.

"Løntrykkeri! Bestemt ikke. Pædagogerne får løn for pædagogisk arbejde som alle andre pædagoger," siger hun.
Frie Skolers Lærerforening krævede ellers mere. Da skolelederen i foråret måtte omplacere to undervisningspædagoger, skyldtes det, at lærerforeningen forlangte, at pæda­gogerne blev ansat og aflønnet som lærere på læreroverenskomsten - altså til en højere løn. Det krav ville hun ikke acceptere og flyttede de to pædagoger væk fra undervisningen.
Skolens bestyrelse kontaktede efterfølgende Undervisningsministeriet for at undersøge, om skolens brug af pædagogiske assistenter var i strid med reglerne. Den 12. april fik Vinni Christophersen svar fra undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V). Ifølge skolelederen var der en glasklar ministeriel opbakning til skolen.
"Der var ikke noget af tage fejl af. Det afgørende er, hvad man laver i klasselokalet. Underviser man, skal man ansættes på en læreroverenskomst. Laver man pædagogisk arbejde, skal man aflønnes som pædagog på pædagogoverenskomsten, " fortæller Vinni Christophersen, der på det tidspunkt allerede havde omplaceret de to pædagoger.
"De risikerede en afskedigelse, hvilket var en ubehagelig situation. Heldigvis lykkedes det mig at finde et andet job til dem her på skolen," siger hun.