Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 02
Vuggestuepriser på himmelflugt
Mens flere kommuner hæver prisen for en vugge­stueplads med op til 900 kroner som følge af den tvungne frokostordning, så undgår dagplejen at stige. Dagpleje er nemlig ikke omfattet af loven.
Af: Gitte Rebsdorf
Flere af de 19 kommuner, som er klar med den tvungne frokostordning her fra årsskiftet, hæver betalingen for en vuggestueplads med op til 900 kroner. Men stigningen gør sig ikke gældende for dagplejepladser.
I Thisted Kommune stiger en vuggestueplads med 900 kroner. I Silkeborg, Solrød og Hillerød Kommuner stiger prisen med mellem 600 og 800 kroner om måneden, viser oplysninger, som Børn&Unge har indsamlet.

Forskel på 1700 kroner. Den markante prisstigning på vuggestuepladser øger prisforskellen på vuggestue og dagpleje. I Silkeborg Kommune koster en vuggestueplads 4000 kroner, mens en plads i dagplejen kun koster 2300 kroner, altså en forskel på 1700 kroner om måneden. Den store forskel har givet anledning til undren blandt mange forældre, oplyser Ken Engedal, børne- og familiechef i Silkeborg Kommune.
"Vi er blevet kontaktet af forældre, som ikke kan forstå, at der er så stor en forskel. Den giver også anledning til myter. Nogle tror, at vuggestuerne bevidst er gjort meget dyrere for at få flere til at vælge dagpleje," siger han.
Om det er tilfældet, fremgår ikke af lovgivningen. Men da regeringen besluttede at indføre madordning i vuggestuer og børnehaver, blev ordningen udformet, så dagplejen undgår at betale til ordningen. Begrundelsen er, at der allerede er et krav om, at dagplejebørn skal have mad, mens de bliver passet. Frokost er imidlertid også en del af tilbuddet i langt de fleste vuggestuer, men her har kommunerne fået mulighed for at hæve forældrebetalingen med op til 30 procent af driftsudgifterne. Og dermed opstår den store forskel på dagpleje og vuggestue.
Vuggestuer i såvel Thisted som Silkeborg Kommuner havde i forvejen en madordning. Men begge steder har man valgt at hæve forældrebetalingen med 30 procent. På den måde kommer forældrene til at betale for madordningen, uden at de får noget ekstra for det.


Vrede forældre. Prisstigningerne i vuggestuer har landet over ført til stor utilfredshed hos forældrene. I Silkeborg Kommune er forældrene fra kommunens daginstitutioner gået sammen og har oprettet et forældrenævn. Målet er at stå stærkere i forhold til politikerne, oplyser forældrenævnets næstformand, Birgitte Kristine Nielsen. Hun mener, at prisforskellen på vuggestue og dagpleje er uforståelig.
"Det er forrykt, at der skal være så stor forskel. Det er det, fordi vuggestuerne jo også har haft en madordning i forvejen. Konsekvensen kan meget nemt blive, at flere forældre vælger dagpleje frem for vuggestue. Økonomien spiller en stor rolle. Man skal jo tjene mere end det dobbelte af betalingen til en vuggestueplads," siger hun.

Vil lukke vuggestuer. En af Danmarks førende forskere på børneområdet, lektor, cand. psych. Grethe Kragh-Müller fra Danmarks ­Pædagogiske Universitetsskole, har også tidligere udtalt, at den store forskel vil få flere forældre til at vælge dagpleje frem for vuggestue.
"Det er meget uheldigt, for generelt set er vuggestuer et bedre tilbud end dagpleje, da der er uddannet personale," sagde hun til Børn&Unge.
Grethe Kragh-Müller henviste dengang til en svensk undersøgelse fra 1980'erne, og som dokumenterer, at børn, der har gået i vuggestue, klarer sig bedre end børn, der har været i dagpleje.
I BUPL finder man også prisforskellen på vuggestue og dagpleje uheldig.
"Vi mener, at der er stor forskel på de to tilbud, og at kvaliteten i vuggestuer generelt er højere, fordi der er et professionelt personale. Den store prisforskel kan måske få nogle forældre til at vælge dagpleje frem for vuggestue. Og det er ikke i orden, hvis det sker af økonomiske grunde," siger næstformand i BUPL, Birgitte Conradsen.
Oprindeligt skulle madordningen være indført 1. januar 2010, men regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i sommer en aftale, der betyder, at kommunerne kan vente med at indføre ordningen til 1. januar 2011. Samtidig fik kommunerne 400 millioner kroner ekstra til ordningen, et beløb, som udbetales via bloktilskudet. Ellers er den tvunge frokostordning forældrefinansieret.

Om undersøgelsen
Børn&Unge indsamlede i december op­lysninger hos 22 kommuner, som ifølge Indenrigs- og Socialministeriet skulle være klar med en madordning fra årsskiftet. Dog har det ikke været muligt at få oplysninger fra Læsø Kommune. Undersøgelsen viste:
• At kun 19 kommuner er klar med mad­ordning fra 1.januar 2010. Halsnæs, Favrskov og Odder Kommuner er først klar i løbet af foråret.
• At mindst 6 af de 19 kommuner har enmadordning i forvejen. Det gælder
Gladsaxe, Albertslund, Billund, Vejle Samsø og Århus.
• At mindst 4 af de 19 kommuner hæver forældrebetalingen i vuggestuer med 30 procent.


Så stor forskel er der
Hillerød. En vuggestueplads koster 3781 kroner,
dagpleje 2834 kroner.
Forskel: 947 kroner om måneden.
Solrød. En vuggestueplads koster 3503 kroner,
dagpleje 2686 kroner.
Forskel: 817 kroner om måneden.
Thisted. En vuggestueplads koster 3960 kroner,
dagpleje 2702 kroner.
Forskel: 1258 kroner om måneden.
Silkeborg. En vuggestueplads koster 4000 kroner,
dagpleje 2300 kroner.
Forskel: 1700 kroner om måneden.