Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 17
Kommunal økonomi: 144 ekstra pædagogerne i København
København bruger som en af de få kommuner hele sin andel af de 500 millioner kroner til at ansætte flere pædagoger.
Af: Vibeke Bye Jensen
Flere pædagoger skal højne kvaliteten i de daginstitutioner, som har mange socialt udsatte børn. Sådan har Københavns Kommune valgt at bruge alle de 57,4 millioner kroner, som er hovedstadens andel af de 500 millioner kroner, som regeringen og Enhedslisten afsatte på sidste års finanslov til at bedre normeringer.
Københavns Kommune er en af de få kommuner, der bruger pengene til at ansætte pædagoger. Kommunens såkaldte børnepakke indeholder ud over penge til 144 ekstra pædagoger også midler til kontingentfrihed i belastede klubber samt en pædagogisk dag med løn.
Borgmester Anne Vang (S) mener, at flere pædagoger i daginstitutionerne er den eneste rigtige måde at bruge pengene på.
»Det er rigtig vigtigt, at børn har tid med voksne i deres daginstitutioner, og det er næsten umuligt at overvurdere værdien af gode daginstitutioner. Vores største udfordring er at sørge for, at børn, uanset hvilke forældre de har, får en chance for at klare sig godt. Selvom den investering, vi nu foretager, er langsigtet og først kommer Danmark til gavn om 10 og 20 år, er det ikke desto mindre en nødvendig investering,« siger hun.

Særlige udfordringer. Ifølge borgmesteren opfylder 74 dagtilbud de kriterier for udsathed, som kommunen har lavet. De kan ansætte mindst en pædagog ekstra næste år. Anne Vang mener, at pædagogerne i de udvalgte institutioner har særlige udfordringer, som tager tid fra børn, som har mest brug for hjælp og støtte fra voksne. Derfor giver den sociale vægtning af ressourcerne mening.
»I institutioner med mange udsatte børn bruger pædagogerne mere tid på kontakt til sociale myndigheder, på et ofte kompliceret samarbejde med forældrene og på at lære børnene basale færdigheder. Derfor har de mest brug for flere pædagoger. Vi er ikke færdige med normeringerne med det her, men jeg tror, at de steder, hvor de kan ansætte en ekstra pædagog eller mere, vil de opleve et stort løft i kvaliteten,« siger hun.

Roser fra pædagogerne. I BUPL Hovedstaden er formand Henriette Brockdorff meget tilfreds med den nye budgetaftale. For selvom pædagogerne altid kan ønske sig mere, har fagforeningen været enig med Københavns Kommune i, at sociale normeringer er et godt sted at starte.
»Vi er enige i, at man i første omgang giver til de institutioner, der har allermest brug for flere pædagoger. Men de andre tilbud vil jo også blive løftet, for budgetaftalen afværger den omfordeling af penge fra de mindre belastede institutioner til de belastede, som man i kommunen var ved at sætte i værk. Det undgår vi nu, fordi politikerne har valgt at bruge alle pengene fra staten på flere ressourcer til dagtilbuddene. Det vil betyde både et kvantitativt og et fagligt løft, som tilsammen vil forbedre kvaliteten,« siger hun.

En anerkendelse. Henriette Brockdorff mener, at kommunens prioritering viser, at man anerkender, at den pædagogiske indsats og faglige viden er meget vigtig.
»Ved at give midler til hele spektret lige fra vuggestuer til klubber har kommunen anerkendt, at det er nødvendigt med flere ressourcer, hvis man skal leve op til de politiske forventninger. Og at der er brug for en helhedsorienteret og langsigtet indsats,« siger hun.
Kommunen indfører samtidig en årlig pæda­gogisk dag, som også får roser fra BUPL.
»København viser vejen, fordi man anerkender, at der skal pædagogisk refleksion til for at kvalitetsudvikle, og at der skal afsættes tid til det. Jeg så meget gerne, at vi i BUPL arbejder på at få andre kommuner til at følge Københavns gode eksempel,« siger Henriette Brockdorff.