Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Frem mod evalueringen: Her skal uddannelsen styrkes
Pædagoguddannelsen står overfor en evaluering i 2020. BUPL ser særligt tre områder, hvor der blandt andet skal sættes ind, hvis vi skal hæve niveauet af pædagoguddannelsen.
Af: Cæcilie Kallehave Jensen
På landets pædagoguddannelser bliver der læst, arbejdet i grupper og gået til eksamener, men der kan være langt fra Kant til praksis. Derfor er de pædagogstuderende i praktik en tredjedel af deres studietid, og det er en vigtig tid, hvor de studerende skal koble teori og praksis, mener Lasse Bjerg Jørgensen, faglig sekretær i BUPL.

»Praktikken er en vigtig øvebane, hvor man gør sig erfaringer. Man får prøvet ting af i et studieorienteret miljø, hvor man enten fejler eller lykkes, men man lærer enormt meget af begge dele. De erfaringer ligger i den rygsæk, man har med i sit fremtidige, pædagogiske arbejde,« siger han.

Hvis praktikken skal være øvebane for de studerende, skal der være en bedre kobling mellem teori og praksis, lyder det fra Lasse Bjerg Jørgensen.

»De studerende skal kunne bruge det, de har lært på uddannelsen, når de er i praktik – og omvendt. Derfor skal vi blandt andet se på indholdet i studiedagene, så de studerende bliver set, hørt og forstået i forhold til deres praktik,« siger han.

Opråb til kommuner. I praktikkerne skal de studerende mødes af kompetente, vejledere. Det kan en vejlederuddannelse være med til at sikre, men det kræver også, at kommunerne tager praktikvejledning alvorligt.

»Vejlederne skal opleve, at de indgår i en vigtig opgave i kommunerne. Kommunerne skal anerkende og støtte praktikvejledernes arbejde. De skal forstå, at de spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe den værdi i praktikken, som er så vigtig,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Et sidste, men helt essentielt punkt for BUPL er, at alle praktikker bliver gjort SU-finansierede, så de studerende ikke indgår i normeringen.

»De studerende skal have tid til at være studerende, med alt hvad det indebærer. Praktikken skal give de studerende et indblik i, hvad det er for en profession, og hvilke redskaber og metoder man bruger,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

I et nyt udspil kommer BUPL med forslag til, hvor der skal sættes ind, hvis niveauet af pædagoguddannelsen skal hæves. Her fem væsentlige forslag:

Styrk professionsidentiteten i uddannelsen

● Pædagogik skal være et grundfag med en væsentlig tyngde

● 2. praktikperiode som
del af grundfagligheden

● Obligatoriske kreative/æstetiske fag

● Semestre i stedet for ­moduler skal skabe fordybelse og ­sammenhæng

Hæv kvaliteten
af praktikken

● Alle praktikforløb skal SU-finansieres

● 1.000 praktikvejledere gennemfører en praktik­vejlederuddannelsen på diplomniveau

● Netværk for praktikvejledere og ledere i alle kommuner

Mere viden via praksisnær forskning

● Opret et ph.d.-råd for pædagogområdet

● Inddrag studerende og praktikere i forskningen

● Skab sammenhæng mellem uddannelsen og forskningen

Sæt ind over for pædagogmangel

● Opret uddannelsesstillinger til pædagogiske assistenter og medhjælpere, så de får bedre muligheder for at tage en pædagoguddannelse

● Meritpædagoguddannelsen ændres, så den kan påbegyndes efter to års relevant erhvervserfaring og gøres lettere tilgængelig rent geografisk
Stop besparelserne og genopret økonomien

● Fjern 2-procentbesparelserne for professionsuddannelserne

● Hæv taxametret for pædagoguddannelsen, så det svarer til bevillingerne på læreruddannelsen