Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 07
Giv dit besyv med
Hvordan skal fremtidens pædagogiske arbejdsplads være? Og hvad skal BUPL gøre i den anledning? Har du en mening om det, inviterer BUPL til en stor workshop i Nyborg.
Af: Steffen Hagemann
Hvad er de største pædagogiske udfordringer i de kommende år? Hvad ser du frem til, og hvad er du bekymret for?
Har du en holdning til, hvordan dit arbejdsliv skal udvikle sig, så er det måske noget for dig at deltage i workshoppen ’Fremtidens pædagogiske arbejdsplads’ på Hotel Nyborg Strand den 31. maj.
BUPL har besluttet sig for at invitere 250 pædagoger til workshoppen. De eneste kriterier for at deltage er, at man har lyst, og at man ikke i forvejen er tillidsvalgt.
De mange diskussioner, som workshoppen skal fremelske, skal leve videre efter den 31. maj. Det er meningen, at synspunkter og forslag skal tages med til BUPL’s kongres, som løber af stablen i november. Et hovedtema på kongressen bliver netop ’Fremtidens pædagogiske arbejdsplads’.
BUPL betaler alle udgifter i forbindelse med din deltagelse, også vikardækning, og du kan tage en kollega med, hvis du synes, at det er sjovere at have en at følges med.
BUPL’s formand, Henning Pedersen, kommer også, og han glæder sig til at høre nye meninger om pædagogers fremtidige arbejdsliv.
»Det er en anderledes måde at gøre det på. Men det er vigtigt, at vi er fuldstændig på det rene med, hvad vores medlemmer mener om den måde, deres fag udvikler sig på, og hører de forventninger, de har til BUPL i den forbindelse,« siger han.
Har I ikke været dygtige nok til at høre medlemmerne tidligere?
»Noget kunne tyde på, at vi kunne gøre det bedre, for den store medlemsundersøgelse, vi har fået lavet, viser jo, at medlemmerne gerne vil have, at BUPL er tydeligere. Det gælder i forhold til vores politik og til at fremføre vores politik og i det hele taget at bære medlemmernes idéer og bekymringer videre.
Der har vi noget at gøre. Så nu giver vi medlemmerne ordet og bærer det videre til kongressen,« siger Henning Pedersen.

Hvad er en kongres?
Kongressen, som skal bruge meldingerne fra workshoppen, er BUPL’s øverste myndighed. Den holdes hvert andet år inden for perioden 15. november til 10. december. Næste kongres foregår fra 29. november til 1. december i Nyborg.
På kongressen godkender de delegerede BUPL’s regnskab og arbejde gennem den foregående periode. De delegerede ser også fremad til den kommende periode og beslutter en retning og satsningsområder for organisationens arbejde. På kongressen er forretningsudvalget – inklusiv formanden – på valg.
Alle medlemmer kan stille forslag til kongressen. Det er muligt for alle medlemmer af BUPL at deltage som tilhørere uden tale- og stemmeret på kongressen.
Kilde: bupl.dk

Sådan kommer du med
Du kan tilmelde dig på www.bupl.dk/fpa
Tilmelding foregår efter ’først til mølle’.
Når antallet af deltagere når målet, stopper tilmeldingen.

Det er gratis
BUPL betaler alle udgifter i forbindelse med din deltagelse, også vikardækning ’derhjemme’.