Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
TEMA: SKILSMISSERAMT. Efter skilsmissen. Handleplaner letter samarbejdet
En handleplan for skilsmisse giver rammer for forældresamarbejdet, mener pædagoger og forældre. En fast politik er ikke vejen frem, lyder kritikken
Af: Marie Bille og Anne Anthon Andersen
For nogle år siden oplevede pædagogerne i Svaneparkens Børnehus i Ikast mange skilsmisser.  
»Vi stod i en situation, hvor vi kom til kort, fordi et hold forældre, der var blevet skilt, spillede hinanden ud mod alt og alle. Det var svært for både os, barnet og forældrene, der stod midt i skilsmissen. Så vi blev nødt til at lave retningslinjer for, hvordan vi kunne hjælpe dem,« siger Sanne Stenholt, teamleder og pædagog i Svaneparken.
Pædagogerne valgte at lave ’Handleplan i forbindelse med skilsmisse’ og en folder med gode råd til forældre i skilsmisse.
Handleplanen har fokus på barnets trivsel og situationer, der er vigtige at afklare, når forældre går fra hinanden. I handleplanen står, at pædagogerne ikke skal tage parti i forældrenes konflikt eller hjælpe dem med deres voksenproblemer, men i stedet skal henvise til socialforvaltningen eller PPR, hvis forældrene har brug for rådgivning. 
 
Indkalder til møde. Børnehuset Chilli i Haderslev har også en handleplan for skilsmisse og en folder til forældrene. Handleplanen består blandt andet i at indkalde forældrene til et møde med fokus på samarbejdet omkring barnet efter skilsmissen. 
»Når forældrene fortæller, at de har valgt at gå fra hinanden, udleverer vi folderen og inviterer begge forældre til en samtale, hvor vi fortæller om, hvad der er vigtigt for barnet, og hvad de kan gøre, for at barnet bekymrer sig mindst muligt,« fortæller pædagog Mette Johansen. 
Institutionens handleplaner og samtaler er positive tiltag, mener Søren G. Nielsen, far til to børn, som begge gik i institutionen, da han blev skilt fra børnenes mor for nogle år siden. 
»Vi oplevede at blive taget seriøst, og det styrkede vores samarbejde i den situation,« fortæller Søren G. Nielsen, der dog til at starte med blev lidt skeptisk ved indkaldelsen til samtalen. 
»Jeg tænkte, skal de nu sidde og bedømme os, fordi vi har valgt at gå fra hinanden? Men pædagogerne gjorde det meget klart, at deres udgangspunkt var barnets tarv,« siger han. 
 
Pædagoger klar. Lea Thuesen Petersen er mor til tre børn, der alle har gået i Børnehuset Chilli. Hun oplevede pædagogerne som en stor støtte i den svære situation, da hun og eksmanden brød med hinanden. 
»I det sekund, jeg kom og sagde, at nu skulle de være lidt opmærksomme, for nu gik vi altså fra hinanden, så var de straks klar. Pædagogerne havde set det komme og kunne også mærke på ungerne, at den var gal, så de indkaldte nærmest til samtale med det samme.« 
Til samtalen med forældrene inviterede pædagogerne også klasselæreren og SFO-lederen fra den ældste datters skole. 
»Når man vender op og ned på tre børns liv fra den ene dag til den anden, er det fantastisk at have en hel gruppe af voksne, som står klar til at gribe ungerne,« siger Lea Thuesen Petersen.  
»Bare det at få snakket igennem og lagt fast, hvordan og hvorledes man synes, det skal være. Hvis nu ungerne er syge på min eksmands dage, skal pædagogerne så ringe til mig, hvis han ikke lige tager telefonen? Alle sådan nogle tanker, som man ikke ville tænke, før man står i situationen, dem har de tænkt på og skrevet ned. Det er en sindssygt god måde at få det startet op på, så man får lavet nogle aftaler.« 

Nej tak. Handleplaner og politikker er ikke den rigtige vej, når det handler om noget så følelsesbetonet og potentielt konfliktfyldt som en skilsmisse. Det mener Trine Boel Nielsen, pædagogisk leder i Børnehuset Hyrdebakken. 
»Det kan sagtens være, det fungerer nogle steder, men for mig gør det ikke. Vi kan ikke have politikker om noget så følelsesbetonet,« siger hun. 
Trine Boel Nielsen mener, at der ikke skal være én standard for, hvordan en skilsmissesituation gribes an i institutionen.
Nogle forældre vil være klar til en samtale, mens det i andre tilfælde vil skade samarbejdet at indkalde forældre, der ikke kan sidde sammen. Pædagogerne må vurdere hver enkelt situation, for ingen skilsmisser er ens.  
»Når man laver en politik, er det, fordi man ikke ved, hvordan man skal gå ind i det, der er svært. Hvis man som menneske er robust og rustet til at gå ind i det her, så har man ikke brug for en politik,« siger Trine Boel Nielsen. 
Sanne Stenholt fra Svaneparkens Børnehus er enig i, at ingen skilsmisser er ens, men mener alligevel, at handleplanen kan gavne både pædagoger, børn og forældre som en køreplan, man kan justere. Derfor er institutionens politikker og handleplaner meget åbne, understreger hun. Folderen til forældrene er et forslag til ting, forældre skal være opmærksomme på, hvis de vælger at gå fra hinanden.  
»Vi siger ikke, at det her er de vises sten. Det her kan være en køreplan for nogle, mens andre vil føle, at det kan de ikke efterleve. Men det er vores gode råd,« siger Sanne Stenholt.