Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 14
Krise i BUPL-Toppen; Birgit Elgaard stopper som BUPL-formand
Nøjagtig en uge efter at have fået opbakning fra et flertal på den ekstraordinære kongres, valgte forbundsformand Birgit Elgaard at smide håndklædet i ringen og trække sig
Af: Ivan Enoksen
Efter godt to års virke som BUPL's forbundsformand forlader Birgit Elgaard sin post. Det sker som en udløber af krisen i BUPL-toppen, der blev åbenlys på den ekstraordinære kongres den 30. marts. Og det vil være med virkning fra den 3. maj, hvor endnu en ekstraordinær kongres afholdes.
I en e-mail, udsendt til valgte lønnede tillidsfolk samt ansatte i BUPL og BUPL's arbejdsløshedskasse torsdag den 6. april klokken 21.16, redegjorde Birgit Elgaard for sine overvejelser og sin konklusion, som altså er, at hun ikke længere ønsker at stå i spidsen for BUPL. E-mailen står i sin fulde ordlyd at læse på side 6 i dette nummer af Børn&Unge.
På et ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen dagen efter, uddybede Birgit Elgaard sine bevæggrunde.
"Jeg har erkendt, at jeg i det rum, som det nuværende forretningsudvalg udgør, ikke kan få opfyldt mine politiske ønsker," konstaterede hun.
Hun sagde videre, at de interne problemer i forretningsudvalget har tæret på hendes kræfter.
"Jeg har derfor gjort op med mig selv, at mit liv er for kort til at kæmpe den kamp videre."

Skudt forbi. Birgit Elgaard insisterede i øvrigt på, at det billede, der på den ekstraordinære kongres var blevet tegnet af hendes ledelsesstil, var forfejlet.
"Der blev talt om enevælde, topstyring og udrensning. Skudt forbi. Alle i forretningsudvalget har haft alle tænkelige muligheder for at folde sig ud, så der har altså været den plads til den politiske bredde, som der skal være," fastslog den afgående forbundsformand, som rettede en tak til hovedbestyrelsen for et godt samarbejde.
"Se, hvad vi har nået. Der er godt nok brugt alt for mange kræfter på at diskutere interne problemer, men alligevel synes jeg, at vi har skabt gode resultater til gavn for medlemmerne."
Om den lære, som BUPL bør drage af de begivenheder, som har ført til hendes beslutning om at trække sig, sagde Birgit Elgaard.
"En forbundsformand skal kunne regne med 100 procent opbakning, ellers dur det ikke."

Mod og integritet. Margit Dam, BUPL Afdeling 5, beklagede Birgit Elgaards beslutning om at trække sig, selv om hun godt kunne forstå den.
"Jeg har opfattet dig som en samler, der både har haft kompetencerne og viljen til at være en god formand," sagde Margit Dam.
Randi Tielbo, BUPL Afdeling 2, afleverede såvel verbale som rigtige, ægte blomster til Birgit Elgaard.
"Tillykke med det store mod, du udviste, da du for to år siden satte dig i spidsen for et kriseplaget BUPL. Tillykke også med de resultater, du har opnået. Og tillykke med det mod og den integritet, du har udvist under nogle vilkår, som jeg har forstået har været ret forfærdelige," sagde Randi Tielbo.
Anette Lukasiewich, BUPL Fyn, priste Birgit Elgaard for en efter hendes mening meget væsentlig formandskompetence.
"Du har altid været tilgængelig for ikke bare os tillidsfolk, men også for BUPL's medlemmer," sagde hun.