Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 09
Solceller på taget betaler sig
Solcelleanlæg skaber bedre økonomi, de er miljørigtige og kan bruges pædagogisk.
Af: Jan Kaare
Hvis institutionen har et tag eller et stykke jord, der får passende med sol, kan det være en særdeles god idé at anskaffe solceller. De energiproducerende dioder er på globalt plan faldet i pris på grund af øget konkurrence og efterspørgsel. I Danmark er afregningen for solcelle-elektricitet og anden vedvarende energi så fordelagtig, at investeringen kan tjene sig hjem på under 10 år.
»Der er et positivt cashflow fra det øjeblik, anlægget tages i brug. Institutionen vil stå med penge i hånden, når afdrag og renter er betalt. Der vil som regel kunne spares adskillige tusinde kroner på elregningen om året,« siger Bonni Kryger.
Han er civilingeniør og medarbejder i virksomheden EnergyWise, der rådgiver om vedvarende energi. I den forbindelse har han regnet på økonomien på solcelleprojekter.
»De fleste institutioners elforbrug vil kunne dækkes af produktionen fra et solcelleanlæg. Og i de perioder, hvor der produceres mere end forbruget, kan strømmen så at sige lagres på nettet. Det gør det muligt at få en særdeles god økonomi, selvom solceller kun udnytter en del af solenergien,« siger Bonni Kryger.
Jane Kruse, informationsleder i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, er enig.
»De danske politikere har skabt en ordning, der gør det meget fornuftigt at opsætte vel­afprøvede solcelleanlæg på institutioner, skoler og andre foretagender, der kommer ind under den såkaldte nettomålerordning. De seneste 15 år er elpriserne i gennemsnit steget syv procent om året. Fortsætter udviklingen – og det er der grund til at tro – bliver der flere og flere fordele ved at have et solcelleanlæg.«

Tænk først. Elproduktionen fra et solcelle­anlæg er CO2-neutral og miljørigtig. Den kan også bruges pædagogisk, men før ordren på et solcelleanlæg afgives, er der en række forhold, man skal tænke over.
Der skal være et passende sted at placere anlægget. Det ideelle er et sydvendt tag, hvor solcellerne kan anbringes med en hældning på 45 grader. Et alternativ kan være en gavl eller en græsplæne, hvor der er ordentligt lys. Der ikke må optræde skygger. Forsvinder solens stråler bare fra en del af et traditionelt solcelleanlæg, går produktionen i nul.
Der kan være større økonomisk og miljømæssig fordel ved at spare på energiforbruget. Anskaffelse af nye vinduer og efterisolering af bygninger bør mange steder gå hånd i hånd med vedvarende energi.
»Det kan være oplagt at investere i solcelleanlæg og andre former for vedvarende energi, men det er også vigtigt at se på energi­besparende foranstaltninger som at sikre bygninger en bedre klimaskærm og en effektiv varmeforsyning,« siger chefkonsulent i Dansk Energi, Jens Gorm Hansen.

Nu eller senere?
Udviklingen inden for solcelleteknologi går stærkt. Solceller er både blevet mere
effektive og er faldet i pris indenfor de seneste par år.
Spørgsmålet er derfor, om det er nu, anlægget skal anskaffes, eller om det bedre kan betale sig at vente.
Søren Poulsen, seniorkonsulent på Teknologisk Institut, mener ikke, at der er grund til at vente.
»Lige nu har vi en kombination med mange solceller på markedet og finanskrise. Det har presset priserne ned. Hvad der vil ske fremover, er svært at forudse, men der vil næppe ske store prisfald, og der er ikke udsigt til flere teknologiske kvantespring,« siger han.