Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING: Pædagoger skal gøre mere af det, de allerede gør
Den nye chef for TrygFondens Børneforskningscenter, Simon Calmar Andersen, ønsker mere forskning i, hvordan personlig udvikling spiller sammen med faglig udvikling hos børn.
Af: Marie Bille
Hvad har du fokus på lige nu på det pædagogiske område?
»Vi vil forske i, hvordan børns personlige udvikling spiller sammen med deres faglige udvikling, når de kommer i skole. Mange af os har en fornemmelse af, at danske dagtilbud er rimeligt gode, og vi har i mange år vægtet børns personlige udvikling højt. Men vi ved ikke, hvor gode vi er, og der kan også være stor variation i institutionerne. Dernæst skal vi undersøge, hvordan forældre og pædagoger kan understøtte en god udvikling og trivsel hos børnene. Her ligger udfordringen i at understøtte forældre og pædagoger i at gøre mere af det, de allerede gør.«

Hvad skal de gøre mere?
»Det kan være, at man ikke alle steder er lige opmærksom på, hvor vigtigt det er at understøtte de forskellige sider af børnenes udvikling, eller hvor vigtigt det er at læse med børnene og tale med dem. Eller måske ved man godt, hvor vigtigt det er, og beslutter sig for at gøre mere, men så får man det alligevel ikke gjort. Man kender det som forælder, og sikkert også som pædagog, at man kan have planer, men man når det ikke, for der er 117 andre praktiske ting i hverdagen. Så det store forskningsspørgsmål er: Hvordan kan man understøtte forældre og pædagoger i at gøre det, de egentlig gerne vil, men måske ikke altid får gjort?«

Hvordan skal I undersøge det?
»Det skal vi i tæt samarbejde med dagtilbud og kommuner. Vi er ikke specielt hooked på at tage store amerikanske programpakker med færdige manualer, som skal presses ind i en dansk kontekst, og vi er heller ikke interesserede i at kigge på meget dyre indsatser, medmindre vi tror, at de vil have kæmpe effekter. For vi kan risikere at stå med et resultat, hvor vi ved, hvad der vil være godt, men vi kan aldrig nogensinde få råd. Vi prøver nogle indsatser og projekter af, hvor dagtilbud og kommuner siger, at ’det her kan vi se for os som relevant og nyttigt, og det vil fungere i vores virkelighed’. Det skal være indsatser, som vi, hvis de viser sig at virke, har en chance for at implementere bredt på længere sigt.«

Hvordan finder I ud af, om indsatserne rent faktisk virker?
»Kommuner og dagtilbud melder sig, hvis de er interesserede i et projekt, men vi trækker lod, sådan at den ene halvdel gennemfører projektet, og den anden fungerer som sammenligningsgruppe. Den store fidus er, at når vi bagefter skal vide, om indsatsen virker for børnene, så kender vi alternativet. I nogle dagtilbud er der mange ildsjæle, som kan få alt til at lykkes. Hvis dagtilbuddene bare meldte sig, så var det måske dem med alle ildsjælene, vi fik med i forskningsprojektet. Når vi trækker lod, så får vi fordelt ildsjælene ligeligt i de to grupper. Hvis der så er en forskel bagefter, må det være projektet, som har gjort den forskel.«

Om forskeren
Professor Simon Calmar Andersen er ny mand i spidsen for TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. Som centerchef er han ansvarlig for centerets forskning, der især har fokus på at skabe mere viden om, hvilke indsatser der virker, når det gælder om at skabe bedst mulig trivsel for børn og unge. Foruden indsatser i folkeskolen bliver der blandt andet forsket i sprogudvikling i vuggestuer, træning af børnehavebørns ihærdighed og mentorordninger for unge.