Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 05
TEMA. BEVÆGELSE: Idrætsfokus gavner børn og pædagoger
Når institutionerne fokuserer på idræt, bliver både børn og pædagoger gladere og mere aktive. Det viser en ny evaluering af DGI’s idrætsinstitutioner.
Af: Julie Hardbo Larsen
DGI’s certificering af idrætsinstitutioner er en succes. Det viser en ny evaluering af DGI’s idrætsinstitutions-certificeringsforløb, som ledere af 111 institutioner har deltaget i. Mere end 75 procent af lederne svarer, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.
Evalueringen viser, at overgangen til idrætsinstitution har skabt forandringer hos børnene i institutionerne. 70 procent svarer, at børnene er blevet mere aktive, 28 procent svarer, at børnene er blevet gladere, mens 23 procent svarer, at der er blevet færre konflikter i institutionen.
Evalueringens resultater glæder Katja Bødtger, der er konsulent i DGI og projektleder for idrætsinstitutionerne. »I ønsket om mere fysisk aktivitet ligger selvfølgelig et sundhedsperspektiv, men det er også vigtigt for os, at børnene bliver gladere. Dét er jo det frivillige foreningslivs perspektiv, at man bliver glad i låget af at bevæge sig,« siger hun.

Aktive pædagoger. Også for pædagogerne har certificeringen til idrætsinstitution gjort en forskel. 35 procent af lederne oplever, at pædagogerne er blevet mere positive, og 32 procent oplever, at pædagogerne er blevet gladere, efter at institutionen er blevet idrætsinstitution.
71 procent af lederne mener, at medarbejderne er blevet mere fysisk aktive i arbejdstiden, mens 41 procent mener, at de er blevet mere fysisk aktive i deres fritid.
Katja Bødtger er begejstret for, at idræts­certificeringerne betyder en holdnings- og praksisændring hos så mange pædagoger.
»Vi bruger især vores undervisningsforløb til at gå i dialog med pædagogerne og gøre rede for, at det faktisk ikke er de vilde ændringer, der skal til for at hæve det fysiske aktivitetsniveau,« siger hun og tilføjer:
»Så det er da rart at se, at det har virket.«

Rollemodeller. Katja Bødtger understreger vigtigheden af, at man som voksen er god til selv at gøre de ting, man beder børnene gøre.
»Det nytter ikke noget, at jeg siger til mine børn, at de ikke må ryge, hvis jeg selv står med en smøg i munden. Vi voksne skal gå forrest. Så følger børnene med. Og det gælder sådan set lige meget, om vi skal bevæge os, lave perleplader, eller hvad vi skal,« siger hun.
For DGI er det vigtigt, at løfte hele personale­gruppens fysiske aktivitetsniveau – også de medarbejdere, der ikke på eget initiativ er fysisk aktive i hverdagen.
»Vi snakker om pædagogernes egne bevægelsesmønstre og erfaringer med fysisk aktivitet og spørger dem, hvad de kunne tænke sig at gøre, hvis de selv skulle bestemme. Vi tager udgangspunkt i den enkelte pædagog og arbejder med, at de bliver trygge ved at bevæge sig, så de kan være gode rollemodeller. Det tror jeg giver pote,« siger Katja Bødtger.

Et fælles træk. Også hos Danmarks Idrætsforbund har man de seneste mange år haft succes med idrætsinstitutionerne. Her bliver institution nr. 100 snart certificeret.
»DIF’s ønske er, at det skal være en reel mulighed at vælge en idrætsinstitution til sit barn – lige meget hvor i landet man bor,« siger Nina Bundgaard, der er konsulent i DIF, og som arbejder med idrætsinstitutionerne.
Derfor glæder det hende, at både antallet af idrætsinstitutioner og samfundets fokus på betydningen af idræt, leg og bevægelse er stigende.
»Udover at de enkelte institutioner vælger at blive idrætsinstitutioner, ser vi en tendens til, at hele kommuner vælger at gøre idrætten til et pædagogisk satsningsfelt. Det er godt at se, at der nogle steder nu endelig bliver handlet på baggrund af al den forskning, der har vist, at fysisk aktivitet, sundhed og indlæring hænger sammen,« siger Nina Bundgaard.

Fakta om idrætsinstitutioner
DIF udviklede i slutningen af 1990’erne idrætsbørnehavekonceptet sammen med
Peter Sabroe Seminariet, der i dag hører under VIA University College.
Konceptet er siden udvidet til også at omfatte dagplejere, vuggestuer, SFO’er og klubber.
DIF har i dag certificeret cirka 143 idrætsinstitutioner, og 37 er i gang med udviklingsprojektet.
DGI udviklede i slutningen af 00’erne et idrætsinstitutionskoncept til SFO’er. Konceptet er i dag udvidet til også at omfatte børnehaver og vuggestuer i integrerede institutioner, og i Herlev Kommune prøves kræfter med idrætsdagplejere.
DGI har i dag certificeret cirka 220 idrætsinstitutioner.