Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 09
TEMA. SKOELREFORMEN: Her er Antorinis favorit
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er vild med Strandgårdskolen. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger.
Af: Steffen Hagemann
Skolelederen: Det er en gave for alle børn
»Pointen er, at det er væk fra en lærer, en klasse, et fag, over til at tænke et team, hvor de enkelte lærere selvfølgelig er ansvarlige for deres fag. Teamet laver skemaet ud fra, hvad børnene skal lære,« siger Birgit Lise Andersen, skoleleder på Strandgårdskolen.
Men hvornår leger børnene så?
»Vi har nogle krav: Der skal være en læsestund hver dag, bevægelsesstund hver dag, og der skal være leg hver dag. Men nogle gange er det svært at se, om de leger eller lærer.«
Birgit Lise Andersen fortæller, hvordan nogle børn skulle lære at måle i matematik, mens der var en masse sne. Børnene gik over på skolens grønne område, hvor de blev optaget af en sneboldkamp.
»Så målte de, hvor langt de kastede sneboldene. Hvis pædagogen og læreren har et mål, og der sker noget, så kan leg og læring flyde sammen,« siger hun.
Strandgårdskolen har mange udsatte børn. Vil helhedsskolen også kunne bruges på en gennemsnitsskole?
»Det mener jeg bestemt. Det vil være en gave for alle børn at få tænkt deres dag i en sammenhæng, i stedet for at de først er i en skole, og så går over i et andet miljø kl. 13. Hvorfor ikke tænke de ressourcer, der er, både personale og fysiske rammer, sammen og lave en sammenhængende dag for børnene. De fleste børn er alligevel ikke hjemme,« siger Birgit Lise Andersen.

Fra skolebestyrelsen: Masser af positive ord
»Mads har aldrig været vant til andet end at gå i skole fra kl. 8.10-15.35. For ham har det været en naturlig hverdag,«
siger Stig Juncker, næstformand i skolebestyrelsen på Strandgårdskolen og hvis søn, Mads, går i 4. klasse på Strandgårdskolen.
»Jeg kan godt lide, at de har vekslet almindelig undervisning med aktiviteter og har temamoduler, hvor de er gået på tværs af årgange. Det har givet, at han har fået en anden indsigt end bare at gå i folkeskole.«
»Det er også en lille fordel, de har ikke haft lektier for. Vi har ikke skullet bruge timer på at sidde og lave lektier, når han kommer så sent hjem. Der har været enkelte ting, boganmeldelser, men hovedparten foregår på skolen,« siger Stig Juncker.
Han kan kun komme på ét minus:
»Hvis ens barn går til sport, så ligger det i tidsrummet fra kl. 16 eller 16.30. Da han gik til svømning, skulle han være omklædt kl. 16.15, så det kunne være lidt hæsblæsende. Men nu er det ikke noget problem, for han går til fodbold, der starter kl. 17,« siger Stig Juncker.
Der er også tid nok til at lege, synes han.
»Når jeg spørger, så har de været ude at spille fodbold i frikvartererne eller været ovre på naturområdet. Det føler jeg ikke er et problem,« siger Stig Juncker, der arbejder på et botilbud for psykisk udviklingshæmmede.

Pædagogen: Det giver god mening
»Min funktion er at finde ud af, hvordan vi får de børn med, som har brug for noget andet end bare at sidde,« siger Glenn Hartmann Thomsen, pædagog på Strandgårdskolen på 1. klassetrin.
Han nævner som eksempel, at han i matematik kan tage børnene med på naturområdet, hvor de skal lave et bål. Så får børnene til opgave kun at finde pinde, der er under 10 centimeter lange. Næste opgave er så at finde pinde på højst 20 centimeter.
»Men det hele skal dreje sig om bålet. Opgaverne har betydning for, at vi kan tænde bålet.«
»På den måde får vi skabt et formål med at lære. I matematikbogen er det eneste formål, at når du er færdig med en side, så kan du gå videre til den næste side,« siger Glenn Hartmann Thomsen.
Hvornår leger børnene så?
»Det bestemmer vi selv. Vi har et fleksibelt skema. Vi har så meget tid i løbet af dagen, at hvis vi skulle have matematik, og de bare ikke er klar til det, så vælger vi bare at lade være.«
»Som pædagog er man også interesseret i, at børnene klarer sig så godt som muligt senere i livet. Helhedsskolen er rigtig god for børnene. Jeg er glad og tilfreds. Jeg synes, det giver mening,« siger Glenn Hartmann Thomsen.

Om Strandgårdskolen
• Ligger i Ishøj syd for København.
• Har 411 elever. 75 procent af børnene har en anden baggrund end dansk.
• Strandgårdskolen har helhedsskole for 0.-6. klasse. Skoledagen varer fra kl. 8.10-15.35, om fredagen kun til kl. 13.50.
• Skolen har fået dispensation for skoledagens længde i Undervisningsministeriet sammen med 11 andre skoler, der alle har været skoler med mange børn med anden baggrund end dansk.
• Hver årgang består af to klasser, og normalt er der fire lærere og en pædagog tilknyttet hver årgang. De fem personer har ansvaret for at lave en udfordrende og afvekslende skoledag, der lever op til folkeskolens krav formuleret i Fælles Mål.

Forstå skemaet
Et team på fire lærere og en pædagog har ansvaret for skoledagen for 3.A og 3.B på Strandgårdskolen.
• Skemaet er fleksibelt og kan afviges.
• Hver dag har eleverne læsestund, bevægelsesstund og leg.
• I temamodulerne er eleverne sammen med 2. årgang, mens to lærer-pædagog-teams tilrettelægger undervisningen for den næste tid.