Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 36
We want you - Den er meget bedre
Vi troede vi havde gode annoncer, siger SFO-lederen. Men det var indtil, han havde set alternativet
Af: Ib Keld Jensen
Det har absolut været en positiv oplevelse,« siger Flemming Brandt, der er SFO-leder på Tinderhøj skole i Rødovre.
Hans jobannonce blev udsat for en total omskrivning af en kommunikationsrådgiver, som det kan ses her på siden.
»Vi troede jo, vi havde gode annoncer. Men det er fuldstændig rigtigt, at sådan en annonce kan se meget anderledes ud. Den er blevet meget bedre,« lyder Flemming Brandts kommentar.
Jobannoncen, som SFO -Tinderhøj Skole indrykkede i Børn&Unge i uge 32, er blevet til efter en klassisk recept.
Kort fortalt har lederen Flemming Brandt lavet et udkast til annoncen, som det syv personer store ansættelsesudvalg siden har justeret og godkendt. Og alligevel ikke helt.
For annoncen er i sit udgangspunkt et stykke genbrug af en tidligere annonce, der er blevet rettet til.
»Vi sidder jo og bakser med de annoncer og diskuterer døre op og stolper ned, hvordan vi bedst får vist, hvem vi er. Så kommer kommunikationsrådgiveren og kikker på vores virksomhedsplan med sine kreative øjne. For os er det jo bare hverdag, men når han skriver det, kan vi godt se, at det er det, vi går og gør og gerne vil fortælle,« siger Flemming Brandt.

Ved hvad vi gør. Om selve indholdet af den oprindelige annonce fortæller Flemming Brandt, at det er væsentligt for institutionen at vise, at det er et sted, hvor man udvikler sig.
»Vi arbejder efter mål og ved hvad vi gør, og hvilken retning vi vil gå. Det skulle meget gerne fremgå af annoncen. Desuden er det vigtigt for os at vise, at vi er en arbejdsplads, hvor man drager omsorg for hinanden,« siger Flemming Brandt.
Som det er kutyme i mange kommuner har Flemming Brandt sendt annoncen videre i det kommunale system. Det vil i det konkrete tilfælde sige til skoleforvaltningen.
»Men jeg har aldrig været ude for, at der bliver ændret i ordlyden, og det samme er tilfældet, når annoncen går videre til reklamebureauet."
Til de tre pædagogstillinger var der ved fristens udløb indkommet seks ansøgninger, og det er væsentligt mindre, end Flemming Brandt havde håbet.
»Normalt plejer vi at have 4-8 ansøgere til hver stilling, så det er da skuffende.«
Flemming Brandt og ansættelsesudvalget har allerede besluttet at genopslå stillingerne i håb om at få et større ansøgerfelt.
»Faktisk har oplevelsen været så positiv, at vi har lavet aftale om at indrykke den nye annonce, så nu bliver det jo spændende om den også virker i praksis,« siger Flemming Brandt.