Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 39
Babytegn kræver tålmodighed
Det tager kun et par timer at lære babytegn på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Derefter er resten ren praksis med børnene, siger ekspert og underviser.
Af: Dorte Bruun Rasmussen
Når man bruger babytegn, bygger man videre på børns store behov for kommunikation, og som en sidegevinst opbygger man deres selvværd, fordi de i højere grad føler sig set og forstået.
Det mener Susanne Carstensen, som er kursusleder på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, der udbyder kurser i babytegn for ansatte på institutioner, dagplejere, forældre, bedsteforældre og andre interesserede.

"Man kan begynde at bruge babytegn, fra barnet er omkring et halvt år, men man skal ruste sig med tålmodighed, for der vil som regel gå et par måneder, før barnet selv begynder at bruge tegnene, og man på den måde kan kommunikere med det. Barnet skal jo også være motorisk klar til at kunne udføre de forskellige bevægelser med fingre, hænder og arme," understreger Susanne Carstensen.
Babytegn findes i flere variationer - blandt andet amerikanske babytegn, som to forskere fra USA har udviklet.
Men Susanne Carstensen anbefaler, at pædagoerne bruger de danske babytegn i institutionerne.

"Jeg ser ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen med nye konstruerede tegn. De cirka 100 danske babytegn, som Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation underviser i, er hentet fra dansk tegnsprog, som består af 25-30.000 tegn, og tegnsprog er dermed en uudtømmelig kilde til nye babytegn. Hvis et barns far for eksempel er pilot, kan man hurtigt supplere de basale tegn for mad, søvn og legetøj med tegnene for 'flyver' og 'pilot', så man kan 'tale' med barnet om farens arbejde. Men med 10-20 babytegn, der omfatter de nære ting i barnets dagligdag, kan man normalt komme rigtig langt i kommunikationen med det lille barn," siger hun.

Enighed styrker brugen. Det kræver kun en begrænset økonomisk investering, lidt tålmodighed og enighed blandt kollegerne, hvis man vil indføre brugen af babytegn i institutionen.
"Det er mest optimalt, hvis flere kolleger er på kursus sammen og kan vende tilbage til institutionen og støtte hinanden i brugen af tegnene. Især fordi der typisk går nogle måneder, før børnene svarer med tegn, og kommunikationen dermed er i gang. Men det er også meget sårbart i forbindelse med sygdom, orlov og jobskifte, hvis det kun er en enkelt ansat, der mestrer babysprog," siger Susanne Carstensen.
Efter nogle måneder kan man måske tage et par lektioner mere og få fyldt flere ord på i takt med, at børnene bliver ældre og har behov for nye ord, vurderer hun.

"Det er selvfølgelig optimalt, hvis forældrene også tager kurser i babytegn, så børnene møder de samme tegn og den samme udbyggede form for kommunikation ude og hjemme. Det er i det hele taget vigtigt, at alle bruger de samme babytegn," mener Susanne Carstensen.
Når man bruger babytegn, mindskes børnenes frustrationer, fordi de i højere grad kan give udtryk for deres behov og dermed blive forstået og tilfredsstillet, vurderer Susanne Carstensen.
Hun understreger, at der ikke er risiko for, at børnenes tale forsinkes ved brug af babytegn. Tværtimod har det vist sig, at babytegn fremmer børnenes talesprog, og at både deres passive og aktive ordforråd bliver større.

"Der er heller ikke risiko for, at børnene hænger fast i babytegnene, for i takt med at de lærer at tale, vil de gradvist erstatte tegnene med ord, og til sidst vil de ikke bruge tegnene mere. Vi møder også voksne, der kan være bange for at drukne børnene i kommunikationen med tegn. Men det er helt tydeligt, at børnene ikke bliver forvirrede af tegnene, for de er jo også omgivet af en masse ord, så det kan de sagtens sortere i, og kommunikationen virker udelukkende stimulerende på børnene," pointerer Susanne Carstensen.

Det koster et kursus i babytegn
Et kursus i babytegn udbudt af Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation koster 100 kroner pr. deltager pr. time. Centeret anbefaler, at man som udgangspunkt tager et kursus på tre-fem timer og derefter øver sig i den praktiske kommunikation med børnene. Efter et par måneder kan man eventuelt tage supplerende kursustimer, hvis man ønsker et større ordforråd.
Undervisningen kan foregå på centrene i København og Århus, eller man kan få besøg af lærere i institutionen/dagplejen/hjemme. Centrene kan kontaktes på kc@kc.dk