Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
Nyt fra A-kassen. Efter nytår kan du forlænge din ret til dagpenge
Fra den 2. januar 2017 indføres den fleksible genoptjening af
dagpengeretten, der udløser ekstra dagpengeret, hvis du finder arbejde ind imellem, mens du er ledig.
Af:
Sådan er reglerne
Hvis din almindelige dagpengeret er opbrugt, kan retten til dagpenge forlænges med op til 1 år inden for en max. 18 måneders periode med de timer, du har arbejdet siden din seneste indplacering – herunder også timer, der eventuelt ligger i 2016. Timerne indsættes på en beskæftigelseskonto.
Hvis din almindelige dagpengeret udløber efter årsskiftet, er det med andre ord en fordel, hvis du allerede nu – og indtil din almindelige dagpengeret udløber – har mange arbejdstimer under din ledighed.

Hvad er en beskæftigelseskonto?
En beskæftigelseskonto er den konto, hvor alle dine løntimer bliver registreret. Alle de løntimer, du har arbejdet siden din seneste indplacering (dog max. 3 år tilbage), bliver tilskrevet din beskæftigelseskonto. Hver løntime på kontoen giver ret til 2 timer med forlænget dagpenge inden for en periode på 3 år (referenceperiode).

Hvordan gør jeg?
Du kan vælge at bruge dine timer fra beskæftigelseskontoen på 2 forskellige måder:
1. Du kan enten gemme dine løntimer til en helt ny dagpengeret, som giver dig en ny dagpengeperiode på 2 år inden for 3 år. Hertil skal du bruge i alt 1.924 løntimer inden for de seneste 3 år.
2. Du kan også vælge at få forlænget dagpengene i op til 1 år indenfor 18 måneder. Valget om forlængelsen af din dagpengeret, kan kun ske, når din almindelige dagpengeret er udløbet. Du søger om forlængelse af din dagpengeret en måned ad gangen. Det gør du ved at indsende dit dagpengekort for den udbetalingsperiode, som du ønsker forlænget.
Når du bruger af den forlængede dagpengeret nedskrives din beskæftigelseskonto.

Vil du vide mere?
Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om, hvad den fleksible forlængede
dagpengeret betyder for dig.

Læs øgså mere på bupl-a.dk