Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 01
Overbemanding i ferien
Forældrene siger ét, men gør noget andet, når det handler om ferie. Det tærer unødigt på ressourcerne.
Af: Marianne Bom
Sommerferie, efterårsferie og juleferie. Det er tilbagevendende ferieperioder i familien Danmark og dermed tidsrum, hvor daginstitutioner og SFO'er med fordel kan have færre på arbejde, for at flest mulige er til stede resten af året.
Men planlægningen halter. Ofte er der flere på arbejde, end der strengt taget behøver at være i ferieperioderne. Planlægning af ferie bygger nemlig på oplysninger fra forældrene, og de viser sig tit ikke at holde stik, viser en rundspørge, som BUPL har foretaget til 20 daginstitutioner og SFO'er.
En børnehave i Aalborg fortæller, at der i efterårsferien var tilmeldt 25 børn til pasning hele ugen. Der kom 20-22 børn om mandagen, og derefter dalede antallet jævnt til 11 om fredagen. Et børnehus i Herning oplevede, at der kom 15 procent færre i efterårsferien end tilmeldt. Et børnehus i Horsens, oplevede i sommer, at en tredjedel af de tilmeldte børn havde andre pasningsmuligheder.
"Vi kan sagtens være to til tre for mange på arbejde i sommerferien," fortæller leder Susi Lindahl.
Formanden for Forældrenes Landsforening, FOLA, Lars Klingenberg, medgiver, at forældrene kan blive bedre til at melde ferie.
"Men vi må også have lov til at forvente en vis fleksibilitet og frihed til spontane ændringer. Vi betaler jo trods alt for en ydelse," siger han.
BUPL's formand Henning Pedersen er enig i, at forældrene skal opleve en vis fleksibilitet i forhold til afvikling af ferie. Problemet er den stramme økonomi, siger han.
"Når ressourcerne er knappe, er man nødt til at prøve at udnytte dem bedst muligt. Det har forældre og personale en fælles interesse i. Derfor tror jeg, at det kan være en god idé at tage ferieplanlægningen op i forældrebestyrelserne. Det kan jo være, at forældrene har nogle bud på, hvordan det kan gøres bedre," siger Henning Pedersen.