Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 18
Endelig får jeg en minister
Dag- og fritidsinstitutionerne bliver flyttet over i Undervisningsministeriet, som får nyt navn. Det var på tide, mener forskere, der forventer sig mere sammenhæng mellem skole og de tidlige år.
Af: Steffen Hagemann
Den nye S-R-SF-regering har rusket lidt op i tingene. Således bliver dag- og fritidsinstitutionerne nu flyttet fra Socialministeriet til Undervisningsministeriet, der officielt får navnet Ministeriet for Børn og Undervisning.
I spidsen for ministeriet står socialdemokraten Christine Antorini.
De to ministerier forhandler stadig om, hvordan ansvaret skal overdrages og modtages, så meget er endnu uvist. Men sikkert er det, at beslutningen om at lave et Ministerium for Børn og Undervisning falder i god jord blandt fagfolk og i pædagogernes fagforening.
"Det er jo noget, jeg og mange andre har drømt om i lang tid," siger Stig Broström, lektor i småbørnspædagogik ved Institut for Didaktik, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
I mange år kørte samarbejdet mellem det gamle Socialministerium og Undervisningsministerium ikke særlig godt, vurderer Stig Broström. De to ministerier kørte parallelle løb, men samarbejdet er blevet bedre de senere år, hvor man blandt andet har fundet sammen om projekter om at forbedre overgangen fra børnehave til skole.
"Det blev bedre, men det var stadig ikke godt nok," konstaterer Stig Broström, der glæder sig over, at det nye ministerium vil resultere i norsk-svenske tilstande, som han kalder det. I de to broderlande har daginstitutioner og uddannelse længe hørt under samme resort.
"Jeg forventer, at man kommer til at se de tidlige år i sammenhæng med skolealderen og dermed får et bedre helhedsblik på barnet. Jeg forventer også, at det vil styrke samarbejdet mellem dagtilbud og skole," siger Stig Broström.

Husk dannelse. Han frygter ikke, at sammenlægningen vil skolificere dagtilbuddene. Pædagoger har både i teori og praksis et godt blik for, at daginstitutioner ikke skal gøres til skoler, påpeger han. Men der har været en tendens til mere læring i børnehaverne, først med de pædagogiske læreplaner, som Stig Broström er positiv overfor, og senere med en række reguleringsmekanismer som de nye kvalitetsoplysninger, som han forholder sig kritisk til.
"Man kan se en tendens til, at børnehaven ikke kun bliver et værested, men også et lærested. Og det passer mig udmærket, men der skal være en afbalancering," siger Stig Broström, der ønsker, at dannelsesdimensionen fylder mere i dagtilbuddene.
"Jeg er positiv over for læring i børnehaven. Det kan jo ikke undgås. Børn lærer sig noget hele tiden. Men hvis det bliver for iscenesat, og man afgrænser sig til en snæver læring, og man ikke får det brede perspektiv, dannelsesperspektivet og demokratidimensionen med, så er det problematisk," siger Stig Broström.
"Om det skulle blive mere udtalt med et børne- og uddannelsesministerium - det kommer an på, hvem der befolker ministeriet. Men jeg har ikke set nogen tendenser til, at det skulle gå den vej, tværtimod," siger han.

Det helt rigtige. Også Niels Egelund, professor ved Center for Strategisk Uddannelsesforskning og Kompetenceudvikling på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, er begejstret for flytningen af dag- og fritidsinstitutionerne fra Socialministeriet til det nye ministerium.
"Det er det helt rigtige. Vuggestuer og børnehaver er et led i livslang læring, så derfor er det naturligt at lægge det der," siger Niels Egelund på en dårlig mobilforbindelse fra Singapore, hvor han er til Pisa-møde.
Han forventer, at det især vil betyde forandringer for daginstitutionerne.
"Det vil uværgerligt smitte af på tænkningen omkring børnehaver og vuggestuer, at man i højere grad er bevidst om at tænke i læring. At man måske får et mere ensartet børnesyn i dagtilbud og skole, hvor der i dag er nogen forskel. Og forhåbentlig får man også en mere glidende overgang mellem de to områder," siger Niels Egelund.

Sammenhæng. BUPL's formand, Henning Pedersen, ser også positivt på dannelsen af et børneministerium.
"Et fælles børneministerium signalerer sammenhængstænkning. Jeg opfatter det som et udtryk for, at daginstitutionerne er en del af det samlede uddannelsessystem, så man ikke alene har fokus på folkeskolen, men at man også er med på, at uddannelse starter tidligere, og at det er i de gode daginstitutioner, fundamentet for uddannelse skabes," siger Henning Pedersen.
Den nye børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) har som tidligere uddannelsesordfører naturligt haft meget fokus på folkeskolen. Nu skal hun også lære lidt om daginstitutionerne, lover Henning Pedersen.
"Vi sørge for, at daginstitutionerne også kommer højt på dagsordenen og i bevidstheden i ministerens hoved, så det ikke bare bliver folkeskole det hele."

Ukonkrete løfter. Henning Pedersen glæder sig over, at den nye regering lover bedre daginstitutioner i regeringsgrundlaget.
"Det er positivt, at regeringen har et afsnit om daginstitutioners betydning i et regeringsgrundlag. Og så lover de bedre kvalitet. Det har vi ikke set før," siger Henning Pedersen.
Til gengæld er han ikke så optimistisk, når det kommer til handlinger. Før valget var Radikale Venstre ude med et forslag om minimumsnormeringer, der ville betyde 3000 flere pædagoger i landets daginstitutioner. Nu er det reduceret til gode hensigtserklæringer i regeringsgrundlaget, konstaterer Henning Pedersen.
"Det er ikke særligt konkret. Det er problematisk, at man nu skal drøfte minimumsnormeringer med Kommunernes Landsforening, som er stærkt imod, først og fremmest af hensyn til det kommunale selvstyre," siger Henning Pedersen og peger på, at Kommunernes Landsforening normalt kæmper hårdt for retten til selv at fastlægge serviceniveauet.
"Men for første gang har vi fået skrevet ordet 'minimumsnormeringer' ind i et regeringsgrundlag. Det er dog noget," siger Henning Pedersen.

Uvis skæbne for task force
Professor Niels Egelund blev i foråret formand for en Task Force, som daværende socialminister Benedikte Kiær (K) nedsatte. Task Forcen skulle komme med forslag til 'Fælles Mål', som var Benedikte Kiærs forslag om, at alle daginstitutioner skal have fælles mål for, hvilke kompetencer børnene skal have med sig, når de begynder i skolen.
Men der kom et valg i vejen for Task Forcens arbejde, så den har ikke fået afleveret sit bud på 'Fælles Mål'.
Niels Egelund ved ikke, hvad der skal ske med Task Forcen efter regeringsskiftet.
"Jeg har ikke hørt et muk. Jeg har skrevet til Socialministeriet, at de bare skal sige til, så er vi klar til at genoptage arbejdet," siger Niels Egelund.
Han regner dog med, at det er overflytningen af de folk, der har beskæftiget sig med dagtilbud i Socialministeriet, der lige nu optager sindene i de to ministerier.
"Inden alt det finder sin plads, tror jeg ikke, der sker noget, så vi skal nok et par uger længere hen. Mit umiddelbare gæt vil være, at Christine Antorini vil synes, det er interessant, at vi fortsætter arbejdet," siger Niels Egelund.