Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 22
TEMA. 2013 TUR/RETUR: BUPL's formand: Pædagoger udviser stor ukuelighed
2013 har været en blandet fornøjelse for pædagogerne, og her ser BUPL’s formand, Henning Pedersen, tilbage på året, der gik, og skuer frem mod 2014.
Af: Laura Philbert
På trods af det økonomiske pres, der hænger som en sort sky over daginstitutions­området, er BUPL’s formand en smule optimistisk og ser lys ude i horisonten. Pædagogerne har udvist stor ukuelighed og kærlighed til faget i den hårde modvind, som 2013 har budt på.

Hvordan har 2013 været for BUPL og pædagogerne?
»Jeg synes, det har været et meget blandet år for BUPL. Umiddelbart springer de problemer, vores medlemmer står over for, i øjnene. Men jeg ser samtidig tendenser underneden, som kan give forhåbninger om lysere tider.

Hvilke problemer har pædagogerne mødt i 2013?
»For det første skolereformen, som giver anledning til bekymring: Kan vores medlemmer i skolerne og i fritidsordningerne beholde deres job? Et andet problem er forkortelsen af dagpengeperioden, som har ramt hundredvis af ledige pædagoger og givet anledning til utryghed for endnu flere. For det tredje oplever rigtig mange af vores medlemmer et pres i dagligdagen. Et pres, som i høj grad udspringer af økonomisk krise og besparelser. Det har betydning for arbejdsmiljøet og kan komme til udtryk i form af stress, øget sygefravær og begrænsning af ytringsfriheden, som er reel eller af frygt for repressalier.«

Hvad giver dig så anledning til at se lyst på det kommende år?
»Jeg ser en stor ukuelighed blandt vores medlemmer. At de på trods af vilkårene arbejder med at levere et fremragende stykke pædagogisk arbejde hver eneste dag. For eksempel i forhold til skolerne og fritidsinstitutionerne. Selvom fremtiden er præget af usikkerhed, arbejder de jo stadig løs hver eneste dag. Jeg vil endda sige, at man nærmest har skærpet indsatsen i den forstand, at ’nu vil vi sgu vise, hvad vi kan!’ Selvom dagligdagen kan være svær, er der mange muligheder og ting, vi kan arbejde for.«

Hvordan synes du, at BUPL har håndteret pædagogernes problemer?
»Vi har arbejdet benhårdt for at skabe muligheder for pædagogerne i folkeskole­reformen, så vi kan være med til at skabe en ny folkeskole. Og vi har gennem forskningsprojekter, vores presseindsats og lobbyarbejde arbejdet på at fremhæve, at det kommer børnene til gode at investere i børneinstitutioner. Til gengæld har vi ikke har været offensive nok i forhold til medlemmernes konkrete daglige vilkår. Det økonomiske pres tvinger pædagogerne til at arbejde under vilkår, som ikke er optimale. Vores opgave er at gå imod det og anvise løsninger, selvom det ser svært ud.«

Hvad, tror du, 2014 vil bringe for pædagogerne?
»Der vil fortsat være et økonomisk pres på institutionerne og krav om øget effektivitet og resultater. Det er en tendens, som vi i BUPL vil prøve at arbejde imod, så vi kan få skabt bedre rammer for pædagogernes arbejde – på trods af den anstrengte økonomiske situation.«