Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 05
OK 11: Små stigninger på løn og pension
Der bliver ingen lønstigninger til pædagogerne i år. Næste år skal lønnen ifølge beregningerne stige 2,65 procent. Pædagogerne får 19 millioner ekstra. Det er en indrømmelse af, at pædagogerne har et lønproblem, siger arbejdsmarkedsforsker.
Af: Steffen Hagemann
Det bliver først næste år, at pædagogerne og de øvrige offentligt ansatte vil få en lønstigning. Der er til gengæld udsigt til en lønstigning, som skønnes at sikre reallønnen og måske endda give en lille forbedring af privatøkonomien. Lønnen stiger ifølge beregningerne 2,65 procent i 2012, mens prisudviklingen kun forventes at stige 2 procent. Samtidig vil pædagogerne kunne se frem til højere pension.
2011 er et nulår, hvor lønnen bliver holdt i ro for de 800.000 offentligt ansatte. Til gengæld får de så betalt den gæld, som reguleringsordningen, der sørger for, at offentligt og privat ansatte stort set følges ad, har udløst.
Det er i grove økonomiske træk resultatet af de overenskomstforhandlinger, der netop er blevet afsluttet.
'Et vedligeholdelsesforlig', som professor Jesper Due fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS, ved Københavns Universitet kalder det.
Og et forlig, der er præget af den finanskrise, der stadig knuger dansk økonomi. Som professor Jørgen Goul Andersen fra Aarhus Universitet anfører i Information: Kun et land i Afrika har en dårligere vækst end Danmark, nemlig Zimbabwe. Den økonomiske overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen anslår, at den lave vækst i Danmark vil stå på frem mod 2015.

Nedtonede forventninger. Også andre faktorer har peget på, at de offentligt ansatte ville få en beskeden aftale ved overenskomstforhandlingerne. Lige siden det i slutningen af 2009 stod klart, at reguleringsordningen ville gå i minus i 2010, har forhandlere på begge sider af bordet haft travlt med at tale forventningerne til overenskomstresultatet helt ned. Derudover lagde det private arbejdsmarked med OK-resultatet i 2010 en dæmper på begejstringen. Der indgik man sidste år en toårig overenskomst med en samlet ramme, som LO beregner til at løbe op i 4,5 procent.
Normalt plejer aftalerne på det private område at være en meget god strømpil for, hvordan det kommer til at spænde af, når de offentlige overenskomster et år senere skal forhandles. Det kom også til at holde stik denne gang, hvor de offentlige endte med en samlet ramme på 4,26 procent, hvoraf de 1,23 procent for pædagogernes vedkommende dog er blevet brugt til at betale gælden på reguleringsordningen.
Arbejdsgiverne gik ind i forhandlingerne med en række kontroversielle krav, blandt andet om mere individualisering af løndannelsen, afskaffelse af centralt aftalte løndele som skal-tillæg, indførelse af plustid og fritvalgsordning mellem pension og løn. Kravene blev dog afværget. Og den økonomiske ramme var ikke stor nok til, at arbejdsgiverne kunne komme lidt sukker på den for mange fagforbund så bitre pille.

Lidt mere end forventet. BUPL's formand Henning Pedersen har let ved at holde armene nede, når han skal vurdere forliget.
"Det er ikke et resultat, som vækker den helt vilde begejstring. På den anden side ligger det tæt på de forventninger, vi havde i forvejen," siger Henning Pedersen, der dog ser positivt på lønstigningerne i 2012.
"Vi får nok lidt mere, end jeg havde forventet i det andet år, hvor vi faktisk kommer op på en lønudvikling, som skulle kunne følge med prisudviklingen. Så hvis alt går vel, så skulle reallønnen være hjemme i det andet år. Det bliver i indeværende år en reallønsnedgang, for priserne stiger jo. Næste år er vi med igen. Jeg synes, det er nådigt sluppet i forhold til den økonomiske krise," siger
Henning Pedersen.
Han kan dog glæde sig over, at de seniordage, der blev opnået ved sidste overenskomst, nu gøres permanente. Og at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter nu som minimum har seks måneders opsigelsesvarsel. Det bliver også muligt at forhandle lokalløn til arbejdsmiljørepræsentanter fremover, en mulighed, som tillidsrepræsentanterne allerede har.
"Ellers er der ikke meget mere at skrive hjem om i KTO-aftalen. Resten er projekter og hensigtserklæringer. Det er ikke noget, der giver forbedringer til vores medlemmer her og nu," siger Henning Pedersen.

Et lille skridt mod ligeløn. Til BUPL's egne forhandlinger havde arbejdsgiverne på forhånd afsat 0,3 procent, svarende til omkring 50 millioner kroner for BUPL's vedkommende, men KTO-forhandlingerne gav BUPL lidt ekstra at gøre godt med. Der er nemlig blevet afsat 19 millioner kroner ekstra til pædagogernes løn, heraf er BUPL's andel 13 millioner kroner.
"Det noterer jeg som en erkendelse af, også fra KL's side, at der faktisk er et lønproblem for pædagoger, ellers var de aldrig gået med til det. Det er vigtigt, for KL's politikere har haft meget travlt med at sige, at der ikke er noget ligelønsproblem," siger Henning Pedersen.
Men beløbet er så lille, at det ikke bliver muligt for alle pædagoger at mærke en forbedring, understreger BUPL's formand.
"Men værdien kan komme senere hen, for nu er der en erkendelse af, at der er et problem. Så vi tager det med som et lille bitte skridt. Og det er et lille bitte, bitte skridt," siger Henning Pedersen.
Dermed har BUPL faktisk fået opfyldt et af sine væsentligste mål med dette års overenskomstforhandlinger, nemlig at få den første indrømmelse, der kan bringe pædagogerne tættere på ligeløn.
Arbejdsmarkedsforsker Jesper Due mener, at BUPL nu har fået taget hul på sit ligelønsprojekt.
"Pædagogerne har fået en indrømmelse, der gør, at man kan forfølge kravet om ligeløn. Nu er det et fuldstændig legitimt krav. Dels er det dokumenteret i lønkommissionen, dels er det imødekommet. Så det er en væsentlig markering, som retfærdiggør den argumentation, BUPL har haft," vurderer Jesper Due.
BUPL valgte at bruge pengene på pensionsforbedringer. Alle pædagoger kan således se frem til højere pensionsbidrag fra 2012, siger Henning Pedersen.
"Når vi halter sådan efter pensionsmæssigt, så giver det god mening at lægge pengene der. Det er noget, alle får gavn af, og det er en langsigtet investering," siger han.

Stem ja. Nu er overenskomstresultatet så sendt til urafstemning. BUPL's hovedbestyrelse har enstemmigt valgt at anbefale medlemmerne at stemme ja til overenskomsten.
"Fordi det er det bedst mulige resultat, vi kan opnå under de givne omstændigheder. Og resultatet indeholder et signal om, at vores krav om ligeløn til pædagoger er blevet hørt," siger Henning Pedersen.
Professor Jesper Due tror, at pædagogerne stemmer ja til overenskomstresultatet.
"Hvad er alternativet? Sidst stemte de nej i BUPL og fik ikke en hylende fis ud af det, andet end at BUPL var ved at gå fallit. Her har de trods alt fået noget på ligelønnen," siger han.

Det fik pædagogerne
Generelle lønstigninger 2011 2012
Aftalte generelle lønstigninger 0 % 1,91 %
Reguleringsordningen 0 % 0,74 %
I alt 0 % 2,65 %

Pensionsforhøjelser Stigning Nyt bidrag
Pædagoger, støttepædagoger 0,37 13,77
Souschefer, afdelingsledere, stedfortrædere 0,27 13,77
Pædagoger, forebyggende/dagbeh. område 0,37 14,37
Ikke-pædagoguddannede 0,37 13,77
Pædagoger, særlige stillinger 0,45 14,45
Ledere 0,35 15,35

Derudover stiger ATP-bidraget for pædagoger, støttepædagoger, souschefer, afdelingsledere, stedfortrædere, pædagoger i det forebyggende/dagbehandlende område til den næsthøjeste F-sats, en stigning på 388,80 kroner årligt for alle grupper.