Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Uge Sex er også for pædagoger
Sex og Samfund mener, at seksualundervisningen i skolen kan profitere af pædagogernes særlige kompetencer, ikke mindst i uge 6.
Af: Lene Søborg
For første gang henvender Sex & Samfunds årlige sundheds- og seksualundervisningskampagne ’Uge Sex’ sig også direkte til skolepædagoger. Det sker med materialer, som lægger op til at profitere af pædagogernes særlige trivselskompetencer i en kombination med sundheds- og seksualundervisningen og den understøttende undervisning.
»Skolernes obligatoriske sundheds- og seksualundervisning er meget andet end kønssygdomme og uønsket graviditet. Undervisningen handler også om krop, køn, følelser, venskaber, mangfoldighed, rettigheder, ansvar og grænser. Pædagogernes særlige kompetencer kan i høj grad være med til at støtte op om skolernes trivselsfremmende arbejde, siger pædagogisk fag­medarbejder i Sex & Samfund Lone Smidt.
Med Uge Sex tilbyder Sex & Samfund undervisningsmaterialer, der skal støtte skolerne i at tilrettelægge tids- og alderssvarende undervisning på tværs af de skemalagte fag. Der er forslag til øvelser, som kan tilrettelægges i den understøttende undervisning. Samtidig lægger øvelserne op til tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejersker, lærere og pædagoger.
Bettina Laursen, skolepædagog på Busklundskolen i Silkeborg, har i halvandet år arbejdet med materialer fra Uge Sex. Hun beskriver Uge Sex som ’et konkret og meget relevant redskab’, når der skal arbejdes med det sociale.
»Det er vigtigt, at vi prioriterer aktiviteter, der støtter fællesskabet og eleverne i at være gode til at passe på sig selv og hinanden. Derfor er det dejligt, at vi med den understøttende undervisning har fået et egentligt rum til at arbejde med elevernes trivsel,« siger hun og opfordrer skolerne til at bruge kombinationen understøttende undervisning, pædagoger og sundheds- og seksualundervisning så meget som muligt.
Der er p.t. tilmeldt over 250.000 børn og unge til Uge Sex, som foregår i uge 6, fra 2. til 6. februar.

Tilmelding og mere information på ugesex.dk